DOI: https://doi.org/10.32589/im.v0i2.122624

Мотивація як необхідна складова опанування дисципліни «Англійська мова (за професійним спрямуванням)»

Л. В. Кушмар

Анотація


У статті проаналізовано сучасний стан і розвиток досліджень вітчизняних та зарубіжних вчених з метою конкретизації понять мотивація та мотив. Визначено основні групи мотивів, що є основою навчальної діяльності студентів: навчально-пізнавальні мотиви, навчальні мотиви, соціальні мотиви. На основі проведених дослід! жень за методиками Т. Ільїної та   А. Реана виявлено рівень сформованості мотивації опанування дисципліни «Англійська мова (за професійним спрямуванням)». Кількість балів свідчить, що у студентів першого курсу мотивація знаходиться на межі між успіхом та не визначеністю мотиваційного полюсу. У студентів другого курсу кількість балів за ключем дає можливість побачити, що мотиваційний процес не сформований. Також визначено основні шляхи, які дають змогу викладачу вищого навчального закладу постійно забезпечувати внутрішнє мотивування з метою результативного опанування англійської мови за професійним спрямуванням. 


Ключові слова


мотивація; мотив; англійська мова; професійне спрямування

Повний текст:

PDF

Посилання


Бордовская Н. В. Педагогика : уч. для вузов / Н. В. Бордовская, А. А. Реан. – СПб. : Питер, 2001. – 304 с.

Дусавицкий А. К. Мотивы учебной деятельности студентов : учеб. пособие / А. К. Дусавицкий. – Харьков : ХГУ, 1987. – 55 с.

Ісаєнко С. А. Формування професійної культури у студентів інженерно-технічних спеціальностей засобами іноземної мови : дис. канд. пед. наук : 13.00.04 / Ісаєнко Світлана Анатоліївна ; Інститут вищої освіти АПН України. – К., 2009. – 226 с.

Тригуб І. П. Мотивація студентів як один із основних факторів успішної професійної підготовки / І. П. Тригуб // [Електронний ресурс]. – Режим доступу доступу: http://naub.oa.edu.ua/2014/motyva- tsiya-studentiv-yak-odyn-iz-osnovnyh-faktoriv-uspishnoji-profesij- noji-pidhotovky/.

Шалаєва Г. В. Деякі аспекти мотивації вивчення іноземних мов студентами-медиками / Г. В. Шалаєва // [Електронний ресурс]. – Режим доступу до ст. : http://www.rusnauka.com/39_VSN_2014/Philologia/3_182620.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.
';Copyright (c) 2018 Л. В. Кушмар

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Передплатний індекс журналу “Іноземні мови” ISSN 1817-8510 (print) – 74235.