Інформація про автора

Майєр, Н. В., Київський національний лінгвістичний університет

 • № 3 (2013): Іноземні мови - Наукові статті
  Вимоги до сучасного викладача іноземних мов вищого навчального закладу
  Анотація  PDF
 • № 2 (2013): Іноземні мови - Огляди та рецензії
  Використання електронних тестових завдань для контролю рівня сформованості франкомовної граматичної компетентності учнів загальноосвітніх навчальних закладів
  Анотація  PDF
 • № 1 (2013): Іноземні мови - Наукові статті
  Використання Інтернет-ресурсів навчального призначення для формування франкомовної професійної комунікативної компетентності у майбутніх викладачів
  Анотація  PDF
 • № 4 (2014): Іноземні мови - Наукові статті
  Види навчально-методичних задач для формування методичних навичок і розвитку методичних умінь майбутнього викладача французької мови
  Анотація  PDF
 • № 2 (2014): Іноземні мови - Наукові статті
  Тенденції і перспективи формування методичної готовності майбутніх викладачів іноземних мов
  Анотація  PDF
 • № 3 (2015): Іноземні мови - Наукові статті
  Особливості формування методичної компетентності у майбутніх викладачів французької мови у процесі самостійної роботи
  Анотація  PDF
 • № 2 (2015): Іноземні мови - Наукові статті
  Методична субкомпетентність майбутнього викладача французької мови з удосконалення професійно орієнтованої орфографічної компетентності
  Анотація  PDF
 • № 1 (2015): Іноземні мови - Наукові статті
  Методична субкомпетентність майбутнього викладача французької мови з формування професійно орієнтованої граматичної компетентності
  Анотація  PDF
 • № 1 (2015): Іноземні мови - Методичні розробки
  План-конспект уроку-конкурсу з французької мови у 4 класі (тема “Les animaux”)
  Анотація  PDF (Français)
 • № 4 (2016): Іноземні мови - Наукові статті
  Концепція формування методичної компетентності у майбутніх викладачів іноземних мов у процесі самостійної роботи
  Анотація  PDF
 • № 4 (2017): Іноземні мови - Огляди та рецензії
  Програма вибіркової навчальної дисципліни «Методика реалізації міжкультурної мовної освіти» для студентів другого (магістерського) рівня спеціальності 014 Середня освіта, спеціалізації 014.02 Мова і література (англійська, іспанська, німецька, французька
  Анотація  PDF
 • № 3 (2018): Іноземні мови - Наукові статті
  Критерії оцінювання, форми контролю і засоби діагностики результатів професійно-практичної підготовки доктора філософії
  Анотація  PDF