Інформація про автора

Устименко, О. М., Київський національний лінгвістичний університет

 • № 3 (2013): Іноземні мови - Наукові статті
  Навчання учнів загальноосвітніх навчальних закладів іншомовного письма в аспекті компетентнісного підходу
  Анотація  PDF
 • № 2 (2013): Іноземні мови - Наукові статті
  Навчання іншомовного монологічного мовлення в аспекті компетентнісного підходу (продовження)
  Анотація  PDF
 • № 1 (2013): Іноземні мови - Методичні розробки
  Комплекс вправ для навчання монологічного мовлення учнів 5 класу школи з поглибленим вивченням англійської мови
  Анотація  PDF
 • № 4 (2014): Іноземні мови - Наукові статті
  Комплекс вправ і завдань для навчання студентів другого курсу англомовного монологічного мовлення на основі проектної методики
  Анотація  PDF
 • № 3 (2014): Іноземні мови - Наукові статті
  Сучасний стан використання проектної методики у навчанні майбутніх філологів іншомовного монологічного мовлення
  Анотація  PDF
 • № 4 (2017): Іноземні мови - Наукові статті
  Поточний контроль іншомовної проектної діяльності учнів закладів загальної середньої освіти
  Анотація  PDF
 • № 4 (2017): Іноземні мови - Методичні розробки
  Фрагмент практичного заняття з англійської мови з розвитку вмінь монологічного мовлення студентів третього курсу з використанням колажу на гостру соціальну тематику
  Анотація  PDF (English)
 • № 2 (2017): Іноземні мови - Огляди та рецензії
  Проектна технологія навчання іноземних мов і культур студентів мовних вищих навчальних закладів
  Анотація  PDF