Інформація про автора

Британ, Ю. В.

  • № 1 (2013): Іноземні мови - Наукові статті
    Підсистема вправ для формування у майбутніх викладачів англомовної професійно орієнтованої читацької компетенції засобами Інтернет-ресурсів
    Анотація  PDF