Пошук


 
Випуск Назва
 
№ 3 (2019): Іноземні мови Електронний курс «English week 2018-2019» для організації позааудиторної роботи з англійської мови майбутніх суднових механіків Анотація  PDF
О. С. Дягилева, А. Ю. Юрженко
 
№ 1 (2018): Іноземні мови The English language lesson plan for vocational school students Анотація
Л. Г. Решетило
 
№ 3 (2019): Іноземні мови Комплекс вправ і завдань для розвитку в студентів третього курсу лінгвосоціокультурної компетентності в англомовному аудіюванні в процесі самостійної роботи з автентичними відеоматеріалами Анотація
Н. Р. Грінченко
 
№ 2 (2017): Іноземні мови Мотивація як необхідна складова опанування дисципліни «Англійська мова (за професійним спрямуванням)» Анотація  PDF
Л. В. Кушмар
 
№ 2 (2018): Іноземні мови Особливості використання мобільних додатків GOOGLE та «MOBILE LEARNING CLASS» для самостійного оволодіння курсантами англомовною лексико-граматичною компетентністю в читанні Анотація  PDF
С. В. Лазаренко
 
№ 4 (2019): Іноземні мови Особливості формування соціокультурної компетентості в майбутніх викладачів англійської мови засобами інформаційно-дослідницького проекту Анотація  PDF
Ю. Г. Безвін, Г. І. Подосиннікова
 
№ 2 (2018): Іноземні мови Навчальний кейс для розвитку в студентів третього курсу вмінь аудіювання та монологічного мовлення англійською мовою Анотація
Ю. С. Сидоренко
 
№ 1 (2018): Іноземні мови Рецензія на монографію Корнєвої Зої Михайлівни «Формування міжкультурної професійно орієнтованої англомовної комунікативної компетентності студентів технічних спеціальностей закладів вищої освіти» Анотація  PDF
С. Ю. Ніколаєва
 
№ 1 (2017): Іноземні мови Електронний кейс як засіб формування у майбутніх менеджерів туризму міжкультурної компетентності Анотація  PDF
О. Б. Бігич
 
№ 1 (2013): Іноземні мови Урок англійської мови у 9 класі на тему "Our Fragile Planet" Анотація
К. Л. Осипенко
 
№ 1 (2013): Іноземні мови Комплекс вправ для навчання монологічного мовлення учнів 5 класу школи з поглибленим вивченням англійської мови Анотація  PDF
Ю. В. Коваленко, О. М. Устименко
 
№ 3 (2018): Іноземні мови Комплекс мультимедійних вправ для розвитку в студентів третього курсу лінгвосоціокультурної компетентності в англомовному аудіюванні в процесі самостійної роботи з автентичним відеоматеріалом Анотація
С. П. Коржева
 
№ 3 (2016): Іноземні мови Система вправ для формування соціокультурної компетентності у майбутніх викладачів англійської мови засобами інформаційно-дослідницького проекту Анотація  PDF
Ю. Г. Безвін
 
№ 1 (2019): Іноземні мови Практичне заняття з англійської мови на тему “Поширення ядерної зброї у світі” Анотація
Р. А. Слобоженко
 
№ 2 (2013): Іноземні мови Комплекс вправ для навчання монологічного мовлення учнів 5 класу школи з поглибленим вивченням англійської мови (продовження) Анотація
Ю. В. Коваленко, O. M. Устименко
 
№ 4 (2018): Іноземні мови Сучасні дослідження проблеми навчання міжкультурного ділового спілкування майбутніх фахівців у галузі туризму Анотація  PDF
Б. В. Кукса
 
№ 3 (2015): Іноземні мови Веб-квест “Joining a Global Company” як засіб навчання майбутніх економістів професійно орієнтованого англомовного виступу у супроводі комп’ютерної презентації Анотація  PDF
Н. К. Лямзіна
 
№ 2 (2013): Іноземні мови Методична розробка інтегрованого уроку "Англійська мова – Інформатика" Анотація
Н. М. Койдан
 
№ 4 (2018): Іноземні мови Позакласний ігровий захід з англійської мови для учнів початкової школи Анотація
А. Є. Гаєвська
 
№ 1 (2017): Іноземні мови Програма навчальної дисципліни «Основи наукового письма англійською мовою» для майбутніх філологів Анотація  PDF
М. Л. Писанко
 
0 - 0 з 22 результатів > >> 

Пошукові нотатки:

  • Пошукові терміни незалежні від регістру
  • Слова загального вжитку ігноруються
  • За замовчуванням повертаються лише ті статті, які містять всі терміни запиту (тобто застосовується оператор AND)
  • Для того, щоб знайти статті, які містять один з термінів, комбінуйте чисельні слова з оператором OR; наприклад, освіта OR навчання
  • Для створення складних пошукових запитів використовуйте дужки; наприклад, архів ((журналів OR конференцій) NOT дисертацій)
  • Для того, щоб шукати цільні пошукові фрази використовуйте лапки; наприклад, "видання відкритого доступу"
  • Виключайте слова, ставлячи перед ними символ - або оператор NOT; наприклад, вибори -президента або вибори NOT президента
  • Використовуйте у термінах символ * як метасимвол, що позначає будь-яку послідовність символів; наприклад, за запитом соці* будуть знайдені документи, що містять слова "соціальний", "соціалістичний", "соціологічний" тощо