Пошук


 
Випуск Назва
 
№ 1 (2018): Іноземні мови Підсумковий контроль у проектному навчанні іноземних мов і культур учнів закладів загальної середньої освіти Анотація  PDF
О. М. Устименко
 
№ 4 (2014): Іноземні мови Комплекс вправ і завдань для навчання студентів другого курсу англомовного монологічного мовлення на основі проектної методики Анотація  PDF
О. М. Устименко, Ю. В. Коваленко
 
№ 3 (2019): Іноземні мови Мобільний додаток «Plickers» для організації інтерактивного тестування та опитування на уроках іноземної мови Анотація  PDF
О. М. Устименко
 
№ 1 (2013): Іноземні мови Навчання іншомовного монологічного мовлення в аспекті компетентнісного підходу Анотація  PDF
О. М. Устименко
 
№ 4 (2017): Іноземні мови Поточний контроль іншомовної проектної діяльності учнів закладів загальної середньої освіти Анотація  PDF
О. М. Устименко
 
№ 2 (2019): Іноземні мови Використання сервісів онлайн тестування для контролю чеськомовної комунікативної компетентності Анотація  PDF
О. М. Устименко
 
№ 1 (2017): Іноземні мови Контроль у вітчизняних підручниках з іноземних мов (60-80-ті роки ХХ століття) Анотація  PDF
Є. М. Барбаш
 
№ 2 (2013): Іноземні мови Використання електронних тестових завдань для контролю рівня сформованості франкомовної граматичної компетентності учнів загальноосвітніх навчальних закладів Анотація  PDF
А. О. Малюх, Н. В. Майєр
 
№ 2 (2013): Іноземні мови Навчання іншомовного монологічного мовлення в аспекті компетентнісного підходу (продовження) Анотація  PDF
О. М. Устименко
 
№ 2 (2013): Іноземні мови Розробка тестових завдань для розвитку і контролю умінь англомовного аудіювання у вищому навчальному закладі Анотація  PDF
О. Г. Квасова
 
№ 3 (2013): Іноземні мови Навчання учнів загальноосвітніх навчальних закладів іншомовного письма в аспекті компетентнісного підходу Анотація  PDF
Н. К. Скляренко, О. М. Устименко
 
№ 4 (2013): Іноземні мови Контроль та оцінювання професійно орієнтованого наукового писемного мовлення майбутніх викладачів англійської мови Анотація  PDF
Л. В. Курило
 
№ 1 (2014): Іноземні мови Онлайн-тестування у системі контролю якості знань майбутніх учителів іноземних мов Анотація  PDF
Н. Андрєєва, Ю. Дем’янова
 
№ 4 (2014): Іноземні мови Integrated Methodological Model of Interpreters’ Training in multilingual Society Анотація
N. V. Zinukova
 
№ 1 (2014): Іноземні мови Контроль у навчанні іноземної мови учнів початкової школи в аспекті підручникотворення Анотація  PDF
О. О. Коломінова
 
№ 4 (2015): Іноземні мови Constructing valid classroom reading test tasks (multiple choice questions) for university students (notes on a workshop) Анотація
O. G. Kvasova
 
№ 3 (2018): Іноземні мови Критерії оцінювання, форми контролю і засоби діагностики результатів професійно-практичної підготовки доктора філософії Анотація  PDF
C. Ю. Ніколаєва, Н. В. Майєр
 
0 - 0 з 17 результатів

Пошукові нотатки:

  • Пошукові терміни незалежні від регістру
  • Слова загального вжитку ігноруються
  • За замовчуванням повертаються лише ті статті, які містять всі терміни запиту (тобто застосовується оператор AND)
  • Для того, щоб знайти статті, які містять один з термінів, комбінуйте чисельні слова з оператором OR; наприклад, освіта OR навчання
  • Для створення складних пошукових запитів використовуйте дужки; наприклад, архів ((журналів OR конференцій) NOT дисертацій)
  • Для того, щоб шукати цільні пошукові фрази використовуйте лапки; наприклад, "видання відкритого доступу"
  • Виключайте слова, ставлячи перед ними символ - або оператор NOT; наприклад, вибори -президента або вибори NOT президента
  • Використовуйте у термінах символ * як метасимвол, що позначає будь-яку послідовність символів; наприклад, за запитом соці* будуть знайдені документи, що містять слова "соціальний", "соціалістичний", "соціологічний" тощо