DOI: https://doi.org/10.32589/im.v0i4.121912

Контроль та оцінювання професійно орієнтованого наукового писемного мовлення майбутніх викладачів англійської мови

Л. В. Курило

Анотація


У статті досліджуються питання контролю й оцінювання професійно орієнтованого академічного і наукового писемного мовлення майбутніх викладачів англійської мови. Визначено критерії оцінювання академічних письмових текстів; обґрунтовано використання додаткових параметрів для оцінювання професійно орієнтованого наукового писемного мовлення. Запропоновано вирішення проблеми реалізації само- і взаємоконтролю та контролю з боку викладача у процесі навчання наукового писемного мовлення.

 


Ключові слова


критерії; шкала й параметри оцінювання; само-взаємоконтроль; контроль з боку викладача

Повний текст:

PDF

Посилання


Ахметова Л. Р. Типология трудностей при обучении письменной научной речи на английском языке как специальности / Л. Р. Ахметова // Высшее образование сегодня. – 2011. – № 7. – С. 87-89.

Беженар І. В. Методика навчання майбутніх філологів англійського писемного мовлення з використанням мовного портфеля : дис. … канд. пед. наук : 13.00.02 / Беженар Ірина Володимирівна. – Запоріжжя, 2012. – 342 с.

Васильєва Е. В. Навчання студентів мовних спеціальностей написання наукового проблемно-тематичного повідомлення англійською мовою : дис. … канд. пед. наук : 13.00.02 / Васильєва Ельза В’ячеславівна. – К., 2005. – 164 с.

Задорожна І. П. Організація самостійної роботи майбутніх учителів англійської мови з практичної мовної підготовки : монографія / Ірина Павлівна Задорожна. – Тернопіль : Вид-во ТНПУ, 2011. – 414 с.

Каменєва Т. М. Методика навчання майбутніх менеджерів ділового писемного спілкування англійською мовою з використанням електронного підручника : дис. … канд. пед. наук : 13.00.02 / Каменєва Тетяна Миколаївна. – К., 2009. – 256 с.

Корж Т. М. Навчання студентів вищих технічних навчальних закладів анотування англійських професійно орієнтованих текстів : дис. … канд. пед. наук : 13.00.02 / Корж Тетяна Миколаївна. – Севастополь, 2008. – 256 с.

Крівчикова Г. Ф. Методика інтерактивного навчання писемного мовлення майбутніх учителів англійської мови : дис. … канд. пед. наук : 13.00.02 / Крівчикова Галина Федорівна. – Харків, 2005. – 178 с.

Курило Л. В. Мета і зміст навчання майбутніх викладачів англійської мови професійно орієнтованого наукового писемного мовлення / Л. В. Курило // Вісник КНЛУ. Серія “Педагогіка та психологія”. – К. : Вид. центр КНЛУ, 2012. – Вип. 21. – С. 47-55.

Курило Л. В. Методичні передумови навчання майбутніх викладачів англійської мови професійно орієнтованого наукового писемного мовлення / Л. В. Курило / Вісник № 1003 Харківського національного університету ім. В. Н. Каразіна. Серія “Романо-германська філологія. Методика викладання іноземних мов”. – Харків : Вид. центр ХНУ ім. В. Н. Каразіна, 2012. – С. 165-171.

Свиридюк В. П. Методика навчання німецького писемного мовлення студентів-заочників вищих мовних навчальних закладів на основі використання дистанційного курсу : дис. … канд. пед. наук: 13.00.02 / Свиридюк Віра Петрівна. – К., 2007. – 194 с.

Estaire S. Planning Classwork: A task-based approach (Handbook for the English Classroom) / Sheila Estaire, Javier Zanon. – L. : Macmillan / Heinemann English Language Teaching, 2004. – 94 p.

HampLyons L. Study Writing: A course in writing skills for academic purposes (second edition) / Liz HampLyons, Ben Heasley. – Cambridge : Cambridge University Press, 2010. – 214 p.

Rogers L. Writing Skills / Louis Rogers. – Surrey : DELTA Publishing, 2011. – 120 p.

SelfAccess and the Adult Language Learner / [ed. by Edith Esch]. – Centre for Information on language teaching and research. – L. : Bourne Press Ltd. – 1994. – 166 p.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.
';Copyright (c) 2018 Л. В. Курило

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Передплатний індекс журналу “Іноземні мови” ISSN 1817-8510 (print) – 74235.