DOI: https://doi.org/10.32589/im.v0i2.132619

Реалізація перевернутого навчання в освітньому електронному середовищі MOODLE для формування методичної компетентності в майбутніх викладачів іноземних мов і культур

В. Д. Ігнатенко

Анотація


У публікації розглядається проблема реалізації перевернутого навчання, його теоретичні основи, особливості, переваги та недоліки в контексті формування методичної компетентності майбутніх викладачів іноземних мов і культур. Автор обґрунтовує можливість реалізувати заняття з дисципліни «Методика навчання іноземних мов та культур» у форматі перевернутого навчання за допомогою різних ресурсів електронної навчальноїплатформи Moodle, які відповідають вимогам іпотребам студентів і викладачів задля забезпечення ефективної організації освітнього процесу. 

Ключові слова


методична компетентність; перевернуте навчання; електронна навчальна платформа Moodle; ресурси Moodle.

Повний текст:

PDF

Посилання


Белозубов А. В. Система дистанционного обучения Moodle : учебно-методическое пособие / А. В. Белозубов, Д. Г. Николаев. – СПб. : СПбГУ. ИТМО, 2007.– 108 с.

Долина А. В. Методика вдосконалення фонетичної компетенції у майбутніх учителів англійської мови у самостійній роботі : дис. ... канд. пед. наук : 13.00.02 / Долина Аліна Василівна. – К., 2011. – 273 с.

Ігнатенко В. Д. Електронний кейс для навчання майбутніх перекладачів анотативного й реферативного видів перекладу / О. Б. Бігич, Д. А. Руснак, В. В. Стрілець, Т. І. Коробейнікова, О. В. Ярошенко, В. Д. Ігнатенко / заг. і наук. ред. О. Б. Бігич // Кейсова і подкаст технології формування міжкультурної компетентності : кол. моногр. – К. : Вид. центр КНЛУ, 2017. – С. 117–132.

Загальноєвропейські Рекомендації з мовної освіти:вивчення, викладання, оцінювання / [наук. ред. українського видання докт. пед. наук, проф. С. Ю. Ніколаєва]. – К. : Ленвіт, 2003. – 273 с.

Конышева А. В. К вопросу об особенностях управления самостоятельной работой по иностранному языку студентов технических специальностей / А. В. Конышева // Вестник Полоцкого государственного университета. Серия: Педагогические науки. – 2007. – No 5. – С. 19–23.

Майєр Н. В. Методика самостійного оволодіння франкомовним діловим писемним спілкуванням майбутніми документознавцями з використанням дистанційних технологій : дис. ... канд. пед. наук. : спец. 13.00.02 «Теорія і методика навчання» / Майєр Наталія Василівна. – К. : 2010. – 286 с.

Майєр Н. В. Формування методичної компетентності у майбутніх викладачів французької мови: теорія і практика : монографія / Н. В. Майєр. – К. : Вид. центр КНЛУ, 2015. – 472 с.

Шамов А. Н. Методика преподавания иностранных языков : общий курс / отв. ред. А. Н. Шамов. – 2-е изд. – М.: Восток-Запад, 2008. – 238 с.

Alvarez B. Flipping the classroom : homework in class, lessons at home / B. Alvarez // Education digest : essential readings condensed for quick review. – 2012. – No 77(8). – P. 18–21.

Bergmann J.Take learning deeper and further and make connections / J. Bergmann, А. Sams // Flipped learning : gateway to student engagement. – Washington D.C. : L. Gansel Ed., 2014. – 29–39 p.

Goodwin B. Evidence on flipped classrooms is still coming in / B. Goodwin, K. Miller // Educational leadership. – 2013. – No 70(2). – 78–80 p.

Kurtz G. The flipped-classroom approach : the answer to future learning // European Journal of Open, Distance and E-Learning. – 2014. – No 46 (1). – 1–8 p.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.
';Copyright (c) 2018 В. Д. Ігнатенко

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Передплатний індекс журналу “Іноземні мови” ISSN 1817-8510 (print) – 74235.