DOI: https://doi.org/10.32589/im.v0i2.132626

Особливості використання мобільних додатків GOOGLE та «MOBILE LEARNING CLASS» для самостійного оволодіння курсантами англомовною лексико-граматичною компетентністю в читанні

С. В. Лазаренко

Анотація


У статті розглянуто питання впровадження в освітній процес безкоштовних мобільних додатків, які сприятимуть самостійному оволодінню курсантами англомовною лексикограматичною компетентністю в читанні. Досліджено проблему поетапного налаштування мобільних додатків і сервісів Google та з’ясовано технічні особливості їх використання як викладачем, так і курсантами. Уточнено послідовність дій учасників освітнього процесу щодо застосування мобільного додатка «Mobile Learning Class», розробленого автором цієї публікації. Виявлено технічні труднощі, що можуть виникати в тих, хто навчається, під час використання мобільних додатків.

Ключові слова


англійська мова; курсант; лексикогра матична компетентність; мобільні додатки; сервіси Google; читання; Mobile Learning Class.

Повний текст:

PDF

Посилання


Авраменко А. П. Модель интеграции мобильных технологий в преподавании иностранных языков для развития устных видов речевой деятельности (английский язык) : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.02 / Авраменко Анна Петровна. – М., 2013. – 23 с.

Капранчикова К. В. Методика обучения иностранному языку студентов на основе мобильных технологий (английский язык, направление подготовки «Юриспруденция») : дис. канд. пед. наук : 13.00.02 / Капранчикова Ксения Владимировна. – Тамбов, 2014. –192 с.

Куклев В. А. Становление системы мобильного обучения в открытом дистанционном образовании : дис. докт. пед. наук : 13.00.01 / Куклев Валерий Александрович. – Ульяновск, 2010. – 467 с.

Лазаренко С. В. Мобільні додатки та технології для організації самостійного оволодіння курсантами англомовною лексико-граматичною компетентністю в читанні / С. В. Лазаренко // Scientific Journal «Innovative solutions in modern science». – 2017. – No1(10). – С. 58–70.

Лазаренко С. В. Модель організації освітнього процесу для самостійного оволодіння англомовною лексико-граматичною компетентністю у читанні майбутніми військовими фахівцями з використанням мобільних додатків і технологій / С. В. Лазаренко // Науково-методичний журнал «Іноземні мови». – 2017. – No 3(91). – С. 18–22.

Рашевська Н. В. Мобільні інформаційно-комунікаційні технології навчання вищої математики студентів вищих технічних навчальних закладів : автореф. дис. ...канд. пед. наук : 13.00.10 / Рашевська Наталя Василівна. – К., 2011. – 21 с.

Семенець А. В. Про формування електронного розкладу засобами GOOGLE APPS FOR EDUACATION /[А. В. Семенець, Н. О. Кравець, Д. В. Вакуленко та ін.] // Актуальні питання якості медичної освіти : XIII Всеукраїнська науково-практична конференція. –Тернопіль, 2016. – С. 266–268.

Словак К. І. Методика використання мобільних математичних середовищ у процесі навчання вищої математики студентів економічних спеціальностей : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.10 / Словак Катерина Іванівна. – Київ, 2011. – 21 с.

Ярмахов Б. Google Apps для образования / Б. Ярмахов, Л. Рождественская. – Санкт"Петербург, 2015. – 224 с.

Clough G. Informal Learning Evidence in Online Communities of Mobile Device Enthusiasts [Електронний ресурс] / Gill Clough, Ann C. Jones, Patrick McAndrew, Eileen Scanlon // Mobile Learning: Transfor" ming the Delivery of Education and Training. – Athabasca University : AU Press, 2009. – P. 99 – 112. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу до ресурсу: http://www.aupress.ca/index.php/books/120155.

Firth. M. Innovative uses for Google Docs in a university English program / M. Firth, G. Mesureur // The JALT CALL Journal, 6(1). – 2010. – P. 3–16. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу до ресурсу: http://journal. jaltcall.org/ articles/6_1_Firth.pdf.

Milliner B. The Google Educator Accreditation Process for Language Teachers [Електронний ресурс]. – Режим доступу до ресурсу: https://jalt"publications.org/files/ pdf.../40.3"tlt"wired.pdf.

Peters K. M"learning: Positioning Educators for a Mobile, Connected Future [Електронний ресурс] /Kristine Peters // Mobile Learning: Transforming the Delivery of Education and Training. – Athabasca University : AU Press, 2009. – P. 113–132. – Режим доступу до ресурсу http://www.aupress.ca/index.php/books/120155.

Pieri M. From E"learning to Mobile Learning: New

Opportunities [Електронний ресурс] / Michelle Pieri and Davide Diamantini // Mobile Learning: Transforming the Delivery of Education and Training. – Athabasca University : AU Press, 2009. – P. 183–194. – Режим доступу до ресурсу: http://www.aupress.ca/index.php/books/120155.

Traxler J. Current State of Mobile Learning [Електронний ресурс] / John Traxler // Mobile Learning: Transforming the Delivery of Education and Training. – Athabasca University : AU Press, 2009. – P. 9–24. – Режим доступу до ресурсу: http://www.aupress.ca/index.php/books/120155.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.
';Copyright (c) 2018 С. В. Лазаренко

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Передплатний індекс журналу “Іноземні мови” ISSN 1817-8510 (print) – 74235.