DOI: https://doi.org/10.32589/im.v0i3.142589

Гейміфікація в навчанні іноземних мов у вищій школі

О. Б. Тарнопольський, C. П. Кожушко, М. Р. Кабанова

Анотація


У статті розглянуто основні шляхи впровадження гейміфі кації в навчальний процес з іноземних мов у вищій школі. Проаналізовано гейміфікацію з погляду її використання в курсах мовної підготовки, обговорено різні види навчаль ної діяльності, які можна віднести до форм гейміфікації, вивчено можливі сфери їх використання як у немовному, так і в мовному закладі вищої освіти. Форми гейміфікації поділено на ті, які можуть регулярно використовуватися в навчальному процесі, але не охоплюють його цілком, і ті, що перетворюють увесь або значну частину процесу навчання іноземної мови у безперервну ігрову діяльність. 


Ключові слова


гейміфікація; мовні ігри; драматизації; соціальні контакти; рольові ігри; ділові ігри; кейси; дискусії; безперервна ділова гра; навчальні проекти; інформаційні технології.

Повний текст:

PDF

Посилання


Бутко Г. В. Языковые игры на уроках английского языка в 4 классе / Г. В. Бутко. // Иностранные языки в школе. – 1987. – №4. – С. 63–65.

Вишнякова Л. Г. Использование деловых игр в преподавании русского языка как иностранного / Л. Г. Вишнякова. – М. : МГУ, 1987. – 110 с.

Дворник М. В. Игра и игровая ситуация на начальной и средней ступени обучения / М. В. Дворник // Иностранные языки в школе. – 1990. – № 6. – С. 48–52.

Методика навчання англійської мови студентів-психологів : монографія / [О. Б. Тарнопольский, С. П. Кожушко, Ю. В. Дегтярьова та ін.]; за заг. та наук. ред. О. Б. Тарнопольського. – Дніпропетровськ : Дніпропетр. ун-т ім. Альфреда Нобеля, 2011. – 264 с.

Пассов Е. И. Ситуация, тема, социальный контакт (к проблеме организации речевого материала) / Е. И. Пассов // Иностранные языки в школе. – 1975. – № 1. – С. 53–58.

Carré J-M. Jeux de rôles / J-M. Carré // Le français dans le monde. – 1976. – No. 123. – P. 34–35.

Davison A. Games and simulations in action / A. Davison, P. Gordon. – London : The Woburn Press, 1978. – 200 p.

Debyser F. Dramatisation, simulation, jeux de rôles : changer d’estrade / F. Debyser // Le français dans le monde. – 1976. – No. 123. – P. 24–27.

Fried-Booth D. L. Project work / D. L. Fried-Booth. – Oxford : OUP, 1996. – 89 p.

Herger M. Enterprise gamification : engaging people by letting them have fun / M. Herger. – Leipzig : CreateSpace Independent Publishing Platform, 2014. – 368 p.

Hutchinson T. Project English : student’s book / T. Hutchinson. – Oxford : OUP, 1994. – 112 p.

Jones K. Simulations in language teaching / K. Jones. – Cambridge : CUP. – 1982. – 122 p.

Kolb D. Experiential learning : experience as the source of learning and development / D. Kolb. – Englewood Cliffs, NJ : Prentice Hall, 1984. – 248 p.

Livingstone C. Role play in language learning / C. Livingstone. – М. : Высшая школа, 1987. – 127 с.

Maley A. Drama techniques in language learning : [пособ. для учит.] / A Maley, A. Duff. – M. : Просвещение, 1981. – 96 с.

Miller C. The gamification of education / C. Miller // Developments in Business simulation and experiental learning. – 2013. – Vol. 40. – P. 196–200.

Tarnopolsky O. Business English teaching : imaginative continuous simulations and critical analysis tasks / O. Tarnopolsky // Business Issues. – 2000. – Vol. 2. – Р. 2–5.

Tarnopolsky O. Acquiring Business English in a quasi-natural business environment : a method of teaching Business English to students of Business and Economics / O. Tarnopolsky, S. Kozhushko // Working papers in educational linguistics. – Philadelphia : University of Pennsylvania, 2003. – Vol. 18, No. 2. – P. 55–88.

Tarnopolsky O. Constructivist blended learning approach to teaching English for specific purposes / O. Tarnopolsky. – London : Versita, 2012. – 254 p.

Ur P. Discussions that work : task-centred fluency practice / P. Ur. – Cambridge: CUP, 1992. – 121 p.

Watcym-Jones P. Act English : a book on role-plays / P. Watcym-Jones. – Harmondsworth : Penguin, 1978. – 116 p.

Warschauer M. Internet for English teaching / M. Warschauer, H. Shetzer, C. Meloni. – Alexandria, VA : TESOL, 2000. – 176 р.

Werbach K. For the win : how game thinking can revolutionize your business / K. Werbach, Dan Hunter. – Philadelphia : University of Pennsylvania, Wharton Digital Press, 2012. – 141 p.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.
';Copyright (c) 2018 О. Б. Тарнопольський, C. П. Кожушко, М. Р. Кабанова

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Передплатний індекс журналу “Іноземні мови” ISSN 1817-8510 (print) – 74235.