DOI: https://doi.org/10.32589/im.v0i3.143030

Критерії оцінювання, форми контролю і засоби діагностики результатів професійно-практичної підготовки доктора філософії

C. Ю. Ніколаєва, Н. В. Майєр

Анотація


У публікації представлено критерії оцінювання, форми контролю і засоби діагностики результатів професійно-практичної підготовки докторів філософії за спеціальністю 011 Освітні, педагогічні науки спеціалізації «Теорія і методика навчання (германські / романські мови)» під час асистентської практики з іноземної мови, асистентської і доцентської практики з дисциплін обраної наукової спеціалізації. Визначено цілі й основні завдання кожного з видів практик, описано процедуру оцінювання результатів, конкретизовано форму підсумкового контролю. 


Ключові слова


доктор філософії; засоби діагностики; контроль; оцінювання; педагогічна практика.

Повний текст:

PDF

Посилання


Коломієць С. С. Концепція створення освітньо- наукової програми підготовки за освітньо-науковим рівнем доктор філософії (PhD) / С. С. Коломієць, О. С. Синекоп // Неперервна професійна освіта: теорія і практика. – 2014. – Вип. 3-4. – С. 5-11.

Кожушко С. Навчання іноземних мов здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії (PhD) з використанням проектної методики / С. Кожушко // Науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки. Серія: педагогічні науки. – 2016. – № 2. – С. 57-61.

Майєр Н. В. Програма навчальної дисципліни «Професійно-методична компетентність викладача іноземних мов» / Н. В. Майєр // Вісник КНЛУ. Серія Педагогіка та психологія. – Вип. 25. – 2016. – С. 24-34.

Ніколаєва С. Ю. Програма навчальної дисципліни «Методологія і методи наукового дослідження з методики навчання іноземних мов і культур» / С. Ю. Ніколаєва // Вісник КНЛУ. Серія Педагогіка та психологія. – Вип. 25. – 2016. – С. 35-40.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.
';Copyright (c) 2018 C. Ю. Ніколаєва, Н. В. Майєр

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Передплатний індекс журналу “Іноземні мови” ISSN 1817-8510 (print) – 74235.