Зміст професійно орієнтованої компетентності в англомовному діалогічному мовленні курсантів з інформаційних систем та технологій

Автор(и)

  • В. О. Юхименко Військовий інститут телекомунікацій та інформатизації імені Героїв Крут, м. Київ, Ukraine

DOI:

https://doi.org/10.32589/1817-8510.2019.1.157608

Ключові слова:

професійно орієнтована англомовна комунікативна компетентність, фахове англомовне діалогічне мовлення, інформаційні системи та технології, курсанти.

Анотація

У статті описано зміст професійно орієнтованої компетентності в англомовному діалогічному мовленні курсантів з інформаційних систем та технологій. Зміст цільової компетентності становлять уміння, навички, знання. При цьому вміння (мовленнєві, навчальні, інтелектуальні, організаційні, компенсаційні), навички (фонетичні, лексичні, граматичні), знання (мовні, мовленнєві) та розвинені комунікативні здібності взаємодіють у цілісній сукупності. Окреслено сучасні потреби в досягненні випускниками військових закладів вищої освіти України та військових навчальних підрозділів закладів вищої освіти цільових рівнів мовної підготовки згідно з Концепцією мовної підготовки особового складу Збройних сил України шляхом удосконалення навчальних програм та методик навчання англійської мови за відповідними цільовими рівнями. Зазначено, що професійна діяльність майбутнього офіцера з інформаційних систем і технологій пов’язана з різноплановими, інколи стресовими, нестандартними ситуаціями, що потребують миттєвої мобілізації особистості для подолання труднощів англомовного діалогічного спілкування. Подано результати анкетного опитування курсантів та офіцерів з інформаційних систем і технологій, завдяки яким виявлено потреби володіння професійно орієнтованою англомовною комунікативною компетентністю загалом та професійно орієнтованою компетентністю в англомовному діалогічному мовленні, зокрема курсантами та офіцерським складом з інформаційних систем і технологій. 47 % опитаних курсантів та  58 % офіцерського складу наголошують на необхідності володіння англомовним діалогічним мовленням задля обговорення фахових проблем з іноземними делегаціями, що додатково свідчить про актуальність навчання англомовного діалогічного мовлення майбутніх офіцерів. Автор розкриває основні особливості професійно орієнтованого англомовного діалогічного мовлення військових фахівців з інформаційних систем і технологій, визначає специфіку їхнього діалогічного мовлення, найбільш характерні типи діалогу.  

Біографія автора

В. О. Юхименко, Військовий інститут телекомунікацій та інформатизації імені Героїв Крут, м. Київ

старший викладач

Посилання

Гарбовский Н. К. Сопоставительная стилистика профессиональной речи (на материале русского и французского языков) / Н. К. Гарбовский. – М. : Наука, 1988. – 149 с.

Загальноєвропейські Рекомендації з мовної освіти : вивчення, викладання, оцінювання // Наук. ред. українського видання – докт. пед. наук, проф. С. Ю. Ніколаєва. – К. : Ленвіт, 2003. – 273 с.

Лагодинський О. С. Англомовна комунікативна компетентність як компонент змісту англомовної підготовки курсантів (слухачів) Вищих військових навчальних закладів / О. С. Лагодинський // Вісник Національної академії Прикордонної служби України. Серія «Педагогічні науки» : зб. наук. праць. – К. : Вид. центр Нац. акад. Прикордонної служби України, 2013. – Вип. 3. – С. 216-222.

Методика навчання іноземних мов і культур : теорія і практика : підручник для студ. класичних, педагогічних і лінгвістичних університетів / Бігич О. Б., Бориско Н. Ф., Борецька Г. Е. та ін. / за загальн. ред. С. Ю. Ніколаєвої. – К. : Ленвіт, 2013. – 590 с.

Наказ Міністра оборони України від 16.11.2012 року № 767 «Про затвердження Концепції мовної підготовки особового складу Збройних Сил України» [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://www.mil.gov.ua/content/other/MOU767_2012.pdf.

Наказ Міністра оборони України від 26.06.2017 року № 342 «Про затвердження Концепції військової кадрової політики у Збройних Силах України на період до 2020 року» [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.mil.gov.ua/content/mou_orders/342_nm_2017.pdf.

Тарнопольский О. Б. Методика навчання англійської мови на ІІ курсі технічного вузу : [посібник] / О. Б. Тарнопольский. – К. : Вища шк., 1993. – 167 с.

Шатилов С. Ф. Актуальные проблемы методики обучения русскому языку иностранных учащихся : учеб. пособие / С. Ф. Шатилов. – Л. : ЛГУ, 1985. – 56 с.

Interpretation of STANAG 6001. Language Proficiency Levels [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.dlielc/org/bilc.

##submission.downloads##

Опубліковано

2019-02-25

Номер

Розділ

Наукові статті