DOI: https://doi.org/10.32589/1817-8510.2019.1.157618

Чинники формування методичної компетентності майбутніх філологів у викладанні перекладу

Т. Д. Пасічник

Анотація


Обґрунтовано актуальність проблеми формування методичної компетентності майбутніх філологів у викладанні перекладу. Визначено чинники, які зумовлюють актуальність дослідження проблеми підготовки викладачів перекладу. До них віднесено соціальне замовлення суспільства на професійних письмових та усних перекладачів, необхідність у кваліфікованих викладачах перекладу, зміни сучасної парадигми освіти, посилення значення самостійної роботи в навчальному процесі та недостатній ступінь наукової розробленості проблеми методичної підготовки майбутніх філологів до викладання усного та письмового перекладу. Проведено аналіз наукових праць, у яких досліджено психологічні, дидактичні, перекладознавчі та методичні аспекти підготовки викладачів перекладу. Виявлено, що багато теоретичних і практичних питань є невирішеними. У стадії розробки залишається питання структури методичної компетентності викладача перекладу, проблема організації аудиторної і самостійної роботи студентів, спрямованої на формування в них методичної компетентності у викладанні перекладу, критерії добору та організації навчального матеріалу, система вправ та завдань для формування методичної компетентності майбутніх філологів у викладанні перекладу, критерії оцінювання рівня сформованості зазначеної компетентності. Показано, що в існуючих дослідженнях не враховано найсучасніших вимог до рівня підготовки викладачів усного і письмового перекладу. Доведено доцільність урахування компетентнісного підходу у фаховій підготовці викладачів перекладу, що відповідає міжнародним освітнім стандартам. Обґрунтовано, що формування методичної компетентності майбутніх філологів у викладанні усного і письмового перекладу відбувається системно, що передбачає визначення цілей, принципів, змісту підготовки викладачів перекладу, видів аудиторної і самостійної роботи з оволодіння методичною компетентністю, розробку системи вправ та завдань тощо. Окреслено концепцію подальшого дослідження проблеми формування методичної компетентності май бутніх філологів у викладанні перекладу. 


Ключові слова


викладач усного і письмового перекладу; методика навчання перекладу; методична компетентність; методична підготовка викладачів перекладу; перекладацька компетентність.

Повний текст:

PDF

Посилання


Закон України про освіту від 05.09.2017 № 2145-VIII [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2145-19.

Кочубей О. С. Психологічні особливості підготовки викладачів перекладу в мовному ВНЗ / О. С. Кочубей // Проблеми сучасної психології. – 2014. – Вип. 23. – С. 297-308.

Проект стандарту вищої освіти (2017) [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://mon.gov.ua/ua/osvita/visha-osvita/naukovo-metodichna-rada- ministerstva-osviti-i-nauki-ukrayini/proekti-standartiv-vishoyi-osviti.

Скиба К. М. Компетентнісний портрет сучасного викладача перекладу у вищому навчальному закладі / К. М. Скиба // Вісник Чернігівського національного педагогічного університету. Серія «Педагогічні науки». – 2014. – Вип. 122. – С. 238-242.

Черноватий Л. М. Методика викладання перекладу як спеціальності: підручник для вищих закладів освіти за спец. «Переклад» / Л. М. Черноватий. – Вінниця : Нова Книга, 2013. – 368 с.

European Master’s in translation. Competence framework 2017 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://ec.europa.eu/info/resources-partners/european- masters-translation-emt/european-masters-translation-emt-explained_en.

European quality standard for translation service EN-15038:2006 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://qualitystandard.bs.en-15038.com.

Kelly D. Training the trainers: towards a description of translator trainer competence and training needs analysis / D. Kelly. – 2008 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http:// https://www.erudit.org/fr/revues/ttr/2008-v21-n1-ttr2896/029688ar.pdf.

Tareva E. Translator and interpreter educators: steps of professional skills development / E. Tareva. – 2012 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://elib.sfu-kras.ru/bitstream/ handle/2311/2948/15_Tareva.pdf?sequence=1.

The EMT Translator Trainer Profile. - 2013 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://europa.eu/dgs/translation/programmes/emt/key_documents/translator_trainer_ profile_en.pdf.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.
';Copyright (c) 2019 Т. Д. Пасічник

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Передплатний індекс журналу “Іноземні мови” ISSN 1817-8510 (print) – 74235.