DOI: https://doi.org/10.32589/1817-8510.2019.1.157802

Комплекс вправ для самостійного оволодіння майбутніми перекладачами компетентністю в анотативному і реферативному перекладі франкомовних науково-технічних текстів

В. Д. Ігнатенко

Анотація


У цій публікації представлено комплекс вправ для формування компетентності в майбутніх перекладачів в анотативному і реферативному видах письмового перекладу франкомовних науково- технічних текстів аграрного профілю. Розроблені автором вправи можна використовувати для самостійної роботи майбутніх філологів для здобуття необхідних знань, формування та вдосконалення навичок, розвитку і вдосконалення вмінь і здатностей з метою здійснення анотативного і реферативного перекладу наукових статей аграрного профілю на четвертому курсі навчання в межах програмної теми «Економіка». 


Ключові слова


комплекс вправ; анотативний і реферативний переклад; науково-технічні тексти аграрного профілю; майбутні перекладачі.

Повний текст:

PDF (Français)

Посилання


Ігнатенко В. Д. Методика навчання майбутніх філологів письмового перекладу науково-технічних текстів французькою мовою : дис. … канд. пед. наук : 13.00.02 / Ігнатенко Вікторія Дмитрівна. – К., 2017. – 239 с.

Нестерова Н. М. Реферативный перевод : проблемы смыслового свертывания и семантической адекватности / Н. М. Нестерова // Вестник Челябинского государственного университета. – 2011. – № 25 (240). – Филология. Исскуствоведение. – Вып. 58. – С. 112-118.

Новиков А. И. Концептуальная модель порождения вторичного текста / А. И. Новиков, Н. И. Сунцова [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.gol/ru/-ilingo.

Черноватий Л. М. Методика викладання перекладу як спеціальності: підручник для студ. вищих заклад. освіти за спеціальністю «Переклад» / Л. М. Черноватий. – Вінниця: Нова Книга, 2013. – 376 с.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.
';Copyright (c) 2019 В. Д. Ігнатенко

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Передплатний індекс журналу “Іноземні мови” ISSN 1817-8510 (print) – 74235.