Особливості організації навчання майбутніх учителів англійської мови мовленнєвої адаптації

Автор(и)

  • Юлія Володимирівна Коробова Сумський державний педагогічний університет імені А.С. Макаренка, Україна

DOI:

https://doi.org/10.32589/1817-8510.2020.2.203428

Ключові слова:

майбутні вчителі англійської мови, мовленнєва адаптація, англомовне професійно орієнтоване говоріння, етапи навчання, мікротренінг, таблиці спостереження, самооцінювання.

Анотація

У статті досліджено особливості організації навчального процесу для ефективного формування та розвитку вмінь мовленнєвої адаптації у студентів третього курсу закладів вищої освіти – майбутніх учителів англійської мови, на заняттях із практики усного та писемного мовлення. Охарактеризовано підсистему професійно орієнтованих вправ і завдань та модель навчання майбутніх учителів англійської мови мовленнєвої адаптації. Наведено основні умови успішного використання методики навчання мовленнєвої адаптації. Визначено організаційні форми навчання та послідовність етапів навчання мовленнєвої адаптації, які реалізуються у межах кожного блоку вправ підсистеми. Вступний етап пов'язаний із формуванням системи декларативних знань про мовленнєву адаптацію. Для систематизації вивченого матеріалу використовуються опорні схеми і таблиці, виконуються рецептивно-аналітичні вправи. Етап практики у педагогічному спілкуванні включає два підетапи: 1) виконання комунікативних професійно орієнтованих завдань після опрацювання кожної з трьох підгруп вправ у межах блоку вправ; 2) участь студентів у мікротренінгу. На етапі рефлексії відбувається заповнення таблиць спостереження за виконанням підготовлених вправ, самооцінювання успішності оволодіння вміннями мовленнєвої адаптації у письмовій формі та участь студентів у рефлексивній бесіді. Проаналізовано особливості використання індивідуальних, парних, групових та фронтальних режимів роботи на практичному занятті. Конкретизовано шляхи моніторингу навчального процесу, критерії оцінювання та способи контролю рівня сформованості вмінь мовленнєвої адаптації. Надано рекомендації щодо шляхів подолання типових труднощів оволодіння студентами вміннями мовленнєвої адаптації. Запропоновано приблизний розподіл часу для аудиторної та позааудиторної роботи студентів.

Біографія автора

Юлія Володимирівна Коробова, Сумський державний педагогічний університет імені А.С. Макаренка

Кандидат педагогічних наук, старший викладач кафедри практики англійської мови

Посилання

Бевз, О. П., Гембарук, А. С., Гончарова, О. А. (Уклад.) (2014). Шкільний вчитель нового покоління : допроектне базове дослідження (березень 2013 – березень 2014). Київ, Україна: The British Council.

Коробова, Ю. В. (2015). Експериментальна перевірка ефективності методики навчання майбутніх учителів англійської мови мовленнєвої адаптації. Вісник Київського національного лінгвістичного університету. Серія Педагогіка та Психологія, 24, 106-116.

Коробова, Ю. В. (2018). Методика навчання майбутніх учителів англійської мови мовленнєвої адаптації. (Автореф. дис. канд. пед. наук). Київський національний лінгвістичний університет, Київ.

Ніколаєва, С. Ю., Головач, Ю. В., Іноземцева, І. О., Каминін, І. М., Коломінова, О. О., Лещенко, В. І. … Яценко, Л. М. (Уклад.) (1998). Професійна підготовка вчителя англійської мови в Україні : передпроектне базове дослідження (вересень 1997 – березень 1998). Київ, Україна: The British Council.

Ніколаєва, С. Ю., Соловей, М. І., Головач, Ю. В. (2001). Програма з англійської мови для університетів / інститутів (п’ятирічний курс навчання): проект. Київ, Україна: Київський державний лінгвістичний університет.

##submission.downloads##

Опубліковано

2020-05-20

Номер

Розділ

Наукові статті