Взаємоконтроль сформованості компетентності в монологічному мовленні майбутніх учителів англійської мови

Автор(и)

  • Діана Олександрівна Стельмах Київський національний лінгвістичний університет, Україна

DOI:

https://doi.org/10.32589/1817-8510.2020.2.203598

Ключові слова:

взаємоконтроль, компетентність в монологічному мовленні, майбутні учителі.

Анотація

У статті обґрунтовано необхідність використання взаємоконтролю для перевірки сформованості компетентності в монологічному мовленні студентів першого курсу, майбутніх учителів. Визначено поняття взаємоконтролю, схарактеризовано переваги та труднощі впровадження його у освітній процес, розглянуто види та форми взаємоконтролю, запропоновано етапи організації цього контролю для перевірки сформованості компетентності в монологічному мовленні на першому курсі підготовки майбутніх учителів. Взаємоконтроль компетентності в монологічному мовленні – вид контролю, спрямований на взаємні перевірку, аналіз, корекцію та оцінку сформованості компетентності в монологічному мовленні. До основних труднощів використання взаємоконтролю для перевірки сформованості компетентності в монологічному мовленні належать об’ємність монологічних висловлювання, широкий спектр критеріїв оцінювання, несформованість умінь здійснення взаємоконтролю, а також недостатньо розвинені індивідуально-психологічні особливості студентів. Перевагами є: додаткове тренування в спілкуванні, розуміння критеріїв оцінювання монологів, скорочення часу на контроль з боку викладача та охоплення всіх студентів, розвиток вмінь самоконтролю та професійних умінь. Основними видами взаємоконтролю компетентності в монологічному мовленні на першому курсі є поточний та рубіжний взаємоконтроль, який може здійснюватись у парній чи груповій формах з усним чи письмовим відгуком перевіряючого (перевіряючих). Впровадження взаємоконтролю в освітній процес передбачає три етапи: підготовчий, на якому відбувається ознайомлення студентів з видами, формами, засобами, прийомами взаємоконтролю, типами монологів, критеріями їх  оцінювання та тренування у його здійсненні; основний, що передбачає практику у здійсненні взаємоконтролю компетентності в монологічному мовленні; завершальний, де відбувається обговорення проведеного взаємоконтролю.

Біографія автора

Діана Олександрівна Стельмах, Київський національний лінгвістичний університет

Аспірант

Посилання

Бондаренко, В. А. (2018). Психолого-педагогічні основи самоконтролю і його формування в процесі навчання іноземної мови. Науковий вісник Львівського державного університету внутрішніх справ, 2, 190–196.

Брейгина, М. Е., (1991). О контроле базового уровня обу ченности. Иностранные языки в школе, 2, 22–32.

Вітвицька, С. С. (2006). Основи педагогіки вищої школи: підручник за модульно-рейтинговою системою навчан ня для студентів магістратури. Київ: Центр навчальної літератури.

Городецкая, Е. Я., & Роговая, Н. А. (2015). Применение взаимоконтроля в практике учебной деятельности. Научный альманах, 10(12), 117–122. doi: 10.17117/na.2015.10.02.117

Конышева, А. В. (2004). Контроль результатов обучения иностран ному языку. Санкт-Петербург: КАРО, Минск: Четыре четверти.

Леонтьева, Т. П. (Ред.). (2015). Методика преподавания иностранного языка. Минск: Вышейшая школа.

Ніколаєва, С. Ю. (2013) Контроль у навчанні іноземних мов і культур: засоби контролю. С. Ніколаєва (ред.),. Методика навчання іноземних мов і культур: теорія і практика. (с. 154–169). Київ: Ленвіт.

Cheng, W., & Warren, M. (2005). Peer assessment of language proficiency. Language Testing, 22(1), 93-121.

Joo, S. H. (2016). Self- and Peer assessment of Speaking. Studies in Applied Linguistics & TESOL (SALT), 16(2). Retrieved from http:// tesolal.columbia.edu/

Lavrysh, Yu. (2016) Peer and Self Assessment at ESP classes: Case Study. Advanced Education, 6, 60–68. https://doi. org/10.20535/2410-8286.85351

Lee, Yu. J. (2017). Sharing Peer Feedback: How does It Affect Learners’ Oral Presentation Skills. Asia-pacific Journal of Multimedia Services Convergent with Art, Humanities, and Sociology,7(12), 307–322. http://dx.doi.org/10.14257/ajmahs.2017.12.59

Musfirah, Yu. (2019). The Use of Peer Assessment in Speaking Skill. English Education Journal, 10(1), 67–79.

Wride, M. (2017). Guide to Peer Assessment. Dublin: University of Dublin Trinity College.

Yinjaroen, P., Chiramanee, Th. (2011). Peer Assessment of Oral English Proficiency, The 3rd International Conference on Humanities and Social Sciences, Faculty of Liberal Arts, Prince of Songkla University.

##submission.downloads##

Опубліковано

2020-05-20

Номер

Розділ

Наукові статті