Модель формування тестової компетентності майбутніх учителів іноземних мов і культур

Автор(и)

  • Наталія Василівна Майєр Київський національний лінгвістичний університет, Україна

DOI:

https://doi.org/10.32589/1817-8510.2020.2.203628

Ключові слова:

модель, тестова компетентність, майбутній вчитель іноземних мов і культур.

Анотація

Тестова компетентність майбутнього вчителя іноземних мов і культур – це здатність добирати, самостійно розробляти тести й ефективно використовувати тестові технології для реалізації контролю іншомовної комунікативної компетентності та окремих її компонентів. Важливою передумовою її формування є науково обґрунтована і розроблена модель, яка реалізується в межах навчальної дисципліни «Сучасні підходи до тестування у навчанні іноземних мов у закладах загальної середньої освіти». У статті модель формування тестової компетентності майбутніх учителів іноземних мов і культур представлено як систематизоване схематичне відображення компонентів, що забезпечують ефективність її формування та реалізуються в органічній єдності. До таких компонентів віднесено: мету; підходи і принципи формування тестової компетентності; форми організації навчального процесу; методи і технології навчання; засоби формування тестової компетентності та методи контролю; запланований результат. Методологічне підґрунтя моделі формування тестової компетентності майбутніх учителів іноземних мов і культур складають підходи (компетентнісний, особистісно-діяльнісний, проєктний, рефлексивний) та принципи їх реалізації. Виокремлено й описано методи та технології (проблемний, ігровий, комп’ютерний методи, метод портфоліо, проєктна технологія) та основний засіб навчання («Практикум з формування тестової компетентності майбутніх учителів іноземних мов і культур»), методи контролю (усне опитування, презентація творчих професійно-методичних завдань, електронне тестування, презентація індивідуальних проєктних завдань, усна співбесіда, письмове практичне завдання). Важливим чинником ефективності реалізації запропонованої моделі є квазіпрофесійна діяльність майбутніх учителів іноземних мов і культур з проєктування, організації та реалізації тестового контролю для перевірки іншомовної комунікативної компетентності учнів.

Біографія автора

Наталія Василівна Майєр, Київський національний лінгвістичний університет

Доктор педагогічних наук, професор, професор кафедри методики викладання іноземних мов й інформаційно-комунікаційних технологій

Посилання

Безукладников, К. Э. (2009). Формирование лингводидактических компетенций будущего учителя иностранного языка: концепция и методика. (Дисс. докт. пед. наук). Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Пермский государственный педагогический университет». Пермь.

Люботинский, А. А. (2014). Формирование методической компетентности у будущих учителей иностранного языка в условиях инновационной образовательной среды. (Дисс. канд. пед. наук). Федеральное государственное бюджетное общеобразовательное учреждение высшего профессионального образования «Российский государственный педагогический университет имени А. И. Герцена», Санкт-Петербург.

Майєр, Н. В., Устименко, О. М., & Борецька, Г. Е. (2020). Практикум з формування тестової компетентності майбутніх учителів іноземних мов і культур. Київ: Ліра-К.

Ходыкина, А. В. (2011). Формирование методической компетенции бакалавра педагогики в области иностранных языков на основе интегративного подхода (английский язык, языковой факультет). (Дисс. канд. пед. наук). Московский государственный гуманитарный університет имени М. А. Шолохова, Москва.

##submission.downloads##

Опубліковано

2020-05-20

Номер

Розділ

Наукові статті