Порівняльний аналіз технологій традиційного та проєктного навчання іноземних мов і культур учнів закладів загальної середньої освіти

Автор(и)

  • Ольга Михайлівна Устименко Київський національний лінгвістичний університет, Ukraine

DOI:

https://doi.org/10.32589/1817-8510.2020.2.203629

Ключові слова:

порівняльний аналіз, педагогічна технологія, метод проєктів, проєктне навчання, традиційне навчання, навчання іноземних мов і культур, учителі іноземних мов, учні закладів загальної середньої освіти.

Анотація

Проєктна технологія сьогодні використовується в освітньо-виховному процесі фрагментарно і методично некоректно. Це пов’язано з тим, що в Україні приділяється недостатньо уваги цілеспрямованому формуванню проєктної компетентності вчителя іноземної мови. Головною проблемою залишається хибне розуміння особливостей реалізації проєктного навчання іноземних мов і культур. Більшість педагогів, які впроваджують проєктну технологію, працюють у застарілій парадигмі традиційного навчання. Цю статтю присвячено зіставному аналізу дидактичних і методичних характеристик технологій традиційного та проєктного навчання іноземних мов і культур учнів закладів загальної середньої освіти. Проаналізовані технології порівнюються за такими параметрами, як цілі, принципи, зміст, методи, форми навчання, функції і взаємовідносини вчителя та учнів в освітньо-виховному процесі. У результаті аналізу сформульовано визначальні риси методу проєктів і проєктного навчання та описано властивості традиційного і проєктного навчання іноземних мов. Особливу увагу приділено міждисциплінарній та інтегральній сутності проєктного навчання іноземних мов і культур. Зокрема, зазначається, що в українських закладах вищої освіти не береться до уваги інтегральний характер проєктного навчання, внаслідок чого майбутніх учителів іноземних мов готують до використання методу проєктів у процесі штучного, традиційного навчання окремих видів іншомовної мовленнєвої діяльності замість упровадження технології проєктного навчання, яка передбачає реалістичне, взаємопов’язане використання всіх видів іншомовного спілкування. Проведений аналіз покликаний ознайомити учителів іноземних мов і студентів, які здобувають спеціальність 014.02 Середня освіта Мова і література, з особливостями технологій традиційного та проєктного навчання іноземних мов і культур. Усвідомлення специфіки розглянутих технологій допоможе уникати принципових помилок під час організації іншомовної проєктної діяльності школярів.    

Біографія автора

Ольга Михайлівна Устименко, Київський національний лінгвістичний університет

Кандидат педагогічних наук, доцент, доцент кафедри методики викладання іноземних мов й інформаційно-комунікаційних технологій

Посилання

Арванітопуло, Е. Г. (2006). Проектна методика навчання англійської мови на старшому ступені ліцею. (Дис. канд. пед. наук). Київський національний лінгвістичний університет, Київ.

Арванітопуло, Е. Г. (2005). Реалізація проектної методики навчання іншомовного спілкування в середній школі. Іноземні мови, 4, 3­-11.

Борытко, Н. М., Соловцова, И. А., & Байбаков, А. М. (2006). Педагогические технологии: учебник для студентов педагогических вузов. Волгоград: Изд­-во ВГИПК РО.

Зайцев, В. С. (2012). Педагогические технологии: элективный курс для подготовки бакалавров и магистров. В 2­-х кн. Книга 1. Челябинск: ЧГПУ.

Запрудский, Н. И. (2004). Современные школьные технологии: пособие для учителей. 2­-е изд. Мн.: ООО «Сэр­-Вит».

Коряковцева, Н. Ф. (2010). Теория обучения иностранным языкам: продуктивные образовательные технологии: учебное пособие для студ. лингв. фак. высш. учеб. заведений. М.: Изд. центр «Академия».

Полат, Е. С. (2000). Метод проектов на уроках иностранного языка. Иностранные языки в школе, 2, 3-­10.

Сафонова, В. В. (2001). Проблемные задания на уроках английского языка в школе. М.: «Еврошкола».

Устименко, О. М. (2019). Проектна компетентність майбутнього вчителя іноземних мов і культур у контексті сучасної освітньої парадигми. Іноземні мови, 1(97), 30­-40.

P21 framework definitions. (2015). Retrieved from http://static.battelleforkids.org/documentsp21/P21_Framework_Definitions_New_ Logo_2015_9pgs.pdf.

Bell, S. (2010). Project­-based learning for the 21st century: skills for the future. The Сlearing House, 83(2), 39­-43.

Bülent, A., & Stoller, F. L. (2005). Maximizing the benefits of project work in foreign language classrooms. English Teaching Forum, 43(4), 12­-21.

Doing projects vs. project based learning. (2015). Retrieved from https://newtechnetwork.org/resources/projects­vs­project­basedlearning­pbl.

Hay, G. (2017). Projects vs project based learning: what is the difference? Retrieved from https://eduadventures.wordpress.com/2017/05/10/projects­vs­project­based­learning­what­is­the­difference.

Knoll, M. (1997). The project method: its vocational education origin and international development. Journal of Industrial Teacher Education, 34(3), 59­-80.

Larmer, J. (2015). Gold standard PBL: essential project design elements. PBLWorks. Retrieved from https://www.pblworks.org/blog/gold­standard­pbl­essential­project­design­elements.

Larmer, J. (2019). Why all students deserve PBL – and why some don’t get it. PBLWorks. Retrieved from https://www.pblworks.org/blog/why­all­students­deserve­pbl­and­why­some­dont­get­it.

Larmer, J., & Mergendoller, J. R. (2010a). Seven essentials for project-based learning. Educational Leadership, 68(1), 34­-37.

Larmer, J., & Mergendoller, J. R. (2010b). The main course, not dessert: how are students reaching 21st century goals? With 21st century project based learning. PBLWorks, 1­4. Retrieved from https://my.pblworks.org/system/files/documents/PBLworks­MainCourse.pdf.

Luna Scott, C. (2015). The futures of learning 3: what kind of pedagogies for the 21st century? Education Research and Foresight Working Papers Series, 15, 1­-21.

Mergendoller, J. R. (2018). Defining high quality PBL: a look at the research. Buck Institute for Education, 1­-10. Retrieved from https://hqpbl.org/wp­content/uploads/2018/03/Defining­High­QualityPBL­A­Look­at­the­Research­.pdf.

Robescu, D. (2003). Using project work to develop students’ formal communication skills. Buletinul ştiinţific al Universităţii „Politehnica” din Timişoara. Seria Limbi Modern, 2(2), 77­-82.

Stoller, F. L. (2008). Project work: a means to promote language and content. In J. C. Richards, W. A. Renandya (Eds.), Methodology in language teaching: an anthology of current practice (pp. 111­-117). Cambridge: Cambridge University Press.

Stoller, F. L., & Myers, C. C. (2020). Project­-based learning: a five­stage framework to guide language teachers. In A. Gras­-Velásgues (Ed.), Project-based learning in second language acquisition: building communities of practice in higher education. NY: Routledge.

##submission.downloads##

Опубліковано

2020-05-20

Номер

Розділ

Наукові статті