ОСОБЛИВОСТІ НАВЧАННЯ ІНОЗЕМНОЇ МОВИ В УМОВАХ СПІВПРАЦІ В КОНТЕКСТІ ВИЩОЇ ОСВІТИ

Автор(и)

  • Ілона Ігорівна Денисенко
  • Анна Миколаївна Тарасюк

DOI:

https://doi.org/10.32589/1817-8510.2020.3.218989

Ключові слова:

іноземна мова, навчання у співпра- ці, технології навчання, модульне навчання, групова робота, взаємодія

Анотація

У статті розглядається питання навчання іноземної
мови у співпраці в контексті вищої освіти. Наголошу-
ється, що метою технології cooperative learning (CL)
є розвиток інтелектуальних, духовних та фізичних
здібностей, мотивів, інтересів; формування науково-
матеріалістичного світогляду студентів. Змістом
заняття в процесі такого навчання насамперед є за-
своєння засобів пізнання, суспільно та особисто значу-
щих перетворень у навколишній дійсності, а не тільки
програмні знання та матеріали підручника. Методами
роботи є спільна діяльність, пошук, діяльність викла-
дача та студентів у співпраці.
Виокремлюються засоби організації навчання у співп-
раці в процесі вивчення іноземної мови (методи «student
team learning», «students survey», «jigsaw» та «learning
together»), а також варіанти ефективного застосування
технології CL (індивідуально-групова, командно-ігрова
робота, індивідуальна робота у команді).
У статті висвітлено переваги поєднання модуль-
ного навчання з технологією співпраці і різнорівневим
навчанням іноземної мови у вищій школі. Наголошу-
ється, що поєднання модульного підходу з методами
навчання у співпраці гарантує кожному студенту
засвоєння стандарту освіти та просування на ви-
щий рівень навчання. Значні можливості в цього під-
ходу і для розвитку таких якостей особистості, як
самостійність і колективізм. Технологія навчання в
співробітництві здатна розв’язувати різні завдання
навчання, але сукупність особистісно-орієнтованих
методик і технологій (різнорівневий підхід до навчан-
ня, модульне навчання, колективні засоби навчання) з
чітким визначенням дидактичної ролі кожної дозволяє
домагатися вищих результатів.
Зроблено висновки, що технології CL на заняттях
з іноземної мови у вищій школі сприяють підвищенню
мотивації студентів до навчання, вчать об’єктивно
оцінювати себе та інших, допомагають студентам
з більшою ефективністю усвідомити матеріал та
усунути прогалини в знаннях. Крім того, навчання
у взаємодії, яке має безліч засобів реалізації, здатне
урізноманітнити заняття з іноземної мови, створити
невимушену, доброзичливу обстановку, що допомагає
подолати комунікативно-мовні бар’єри й розкрити
потенціал студентів.

##submission.downloads##

Номер

Розділ

МЕТОДИКА НАВЧАННЯ ІНОЗЕМНИХ МОВ І КУЛЬТУР У ЗАКЛАДАХ ВИЩОЇ ОСВІТИ