Прикладна лінгвістика як спеціалізація у підготовці фахівців з іншомовної освіти

Автор(и)

  • Маріанна Леврінц

Анотація

У зв’язку з прагненням України долучитися до світового
освітнього простору, постає необхідність перегляду
підходів до підготовки фахівців у галузі іншомовної освіти,
зокрема, номенклатури філологічних спеціалізацій. У
статті здійснено аналіз зарубіжного досвіду професійної
підготовки за спеціалізацією «прикладна лінгвістика» й
аргументовано доцільність запровадження в нашій країні
одного з її напрямів – «іншомовна педагогічна лінгвістика».
З’ясовано, що в зарубіжному науковому дискурсі прикладна
лінгвістика передусім спрямовується на дослідження
проблем мовної освіти, навчання та викладання мови,
насамперед другої або іноземної, тоді як в Україні –
переважно на проблеми комп’ютерної лінгвістики, що й
визначає зорієнтованість змісту підготовки відповідних
фахівців. У зарубіжних університетах превалює підготовка
спеціалістів сфери іншомовної освіти за філологічним
напрямом, тоді як в Україні – переважно за педагогічним.
Здобувачам ступеня доктора філософії у сфері викладання
іноземних мов у вітчизняних ЗВО присуджується науковий
ступінь у галузі педагогічних наук, тоді як у розглянутих
нами зарубіжних ЗВО – у галузі філологічних наук, незва-
жаючи на той факт, що основний фокус проаналізованих
нами докторських програм є навчання та засвоєння мов,
проблеми іншомовної освіти, професійна підготовка
вчителів іноземних мов. Простежуються відмінності між
змістовими характеристиками, кваліфікаціями, які присуд-
жуються здобувачам суголосних програм та тематичними
напрямами науково-дослідницьких робіт. Уважаємо, що
уточнення спеціалізації «прикладна лінгвістика» та
впровадження субспеціалізації «іншомовна педагогічна
лінгвістика» позитивно вплине на динаміку розвитку галузі
іншомовної освіти в нашій країні, дозволить об’єднати
сферу наукових інтересів і систему підготовки фахівців із
методики викладання іноземних мов, психолінгвістики,
соціолінгвістики, професійної освіти, які розробляють
засади навчання мови в межах одного напряму, забезпе-
чивши кореляцію між українською та зарубіжними системами
вищої освіти.

##submission.downloads##

Опубліковано

2021-05-06

Номер

Розділ

Методика навчання іноземних мов і культур у мовних закладах вищої освіти