Особливості навчання майбутніх філологів ведення англомовної дискусії з використанням проблемних ситуацій

Автор(и)

  • Ірина Зайцева

Анотація

У статті досліджено особливості організації нав-
чання майбутніх філологів ведення англомовної дискусії з
використанням проблемних ситуацій. Визначено характе-
ристики дискусії. Описано етапи навчання ведення дискусії
та їх особливості. Надано методичні рекомендації щодо
особливостей організації навчання майбутніх філологів
ведення англомовної дискусії з використанням проблемних
ситуацій. Наведено приклади вправ, названо вимоги до
відбору статей і відео сюжетів, а також переваги їх
використання. Визначено труднощі навчання дискусії, які
виникають у майбутніх філологів у процесі підготовки
та під час ведення дискусії.
Зроблено висновки, що навчання ведення дискусії з
використанням проблемних ситуацій на заняттях з англій-
ської мови у вищій школі сприяють розвитку комунікативно-
дискусійних умінь: починати дискусію; слухати думку спів-
розмовників, не критикуючи їхні помилки; переконувати
співрозмовників, аргументувати свою думку; погоджува-
тися / не погоджуватися з точкою зору інших учасників
дискусії; надавати поради; знаходити шляхи вирішення ПС,
знайти компроміс тощо. Правильна організація ведення
дискусії сприяє розвитку вмінь відстоювати свою думку,
впевнено триматися перед аудиторією; аналізувати;
контролювати емоції; знаходити нестандартні рішення
проблем. До того ж, використання проблемних ситуацій
у процесі навчання дискусії підвищує мотивацію студентів
до навчання, створює невимушену, доброзичливу атмос-
феру, що допомагає подолати комунікативно-мовні бар’єри
й розкрити потенціал студентів.

##submission.downloads##

Опубліковано

2021-05-06

Номер

Розділ

Методика навчання іноземних мов і культур у мовних закладах вищої освіти