Електронна когнітивна карта в навчанні майбутніх учителів початкової школи англомовної лексики

Автор(и)

  • Олена Конотоп

Анотація

Збагачення словникового запасу майбутніх учителів
початкової школи набуває особливої актуальності та
важливості та є одним із пріоритетних завдань в процесі
навчання іноземної мови у немовних закладах вищої освіти,
а проблема пошуку сучасних і ефективних форм роботи
з іншомовною лексикою вимагає постійного вирішення.
Вважаємо, що ефективним засобом формування профе-
сійної іншомовної лексичної компетентності майбутніх
учителів початкової школи є електронні когнітивні
карти, які в режимі on-line/desktop/на мобільному додатку
за допомогою елементарних семантичних елементів
допомагають символічно закодувати, згрупувати й орга-
нізувати у вигляді логічної візуальної схеми певну кількість
іншомовних лексичних одиниць, що створює можливість
оптимізувати формування професійної іншомовної лексичної
компетентності, дозволяє підвищити ефективність і
якість навчання, зменшити час, необхідний для засвоєння
нового навчального матеріалу, та відповідно, є одним із
найбільш зручних інструментів когнітивної візуалізації.
Сьогодні на ринку програмного забезпечення існує безліч
сервісів по створенню електронних когнітивних карт:
1) безкоштовні; 2) умовно безкоштовні (наявність без-
коштовного тарифу продукту передбачає обмеження
по функціоналу); 3) платні. Створення електронних
когнітивних карт можливе: 1) в режимі on-line (on-line
сервіси працюють з комп'ютера через інтернет-браузер);
2) desktop (desktop вимагають установки програмного
продукту на стаціонарний комп'ютер і працюють без
підключення до мережі інтернет); 3) на мобільному
телефоні (необхідно встановити спеціальні програми
на смартфон). На нашу думку, технологія когнітивної
візуалізації і використання електронних когнітивних карт
буде ефективною за умови дотримання певних мето-
дичних умов: 1) систематичного залучення до навчального
процесу електронних когнітивних карт в аудиторній і
самостійній позааудиторній роботі; 2) ознайомлення
студентів із алгоритмами роботи з електронними
когнітивними картами та раціональних прийомів пред-
ставлення навчальної інформації та її когнітивно-
графічного втілення; 3) навчання студентів ефективних
стратегій роботи з електронними когнітивними картами.
Використання когнітивних карт у процесі формування
професійної іншомовної лексичної компетентності в
майбутніх учителів початкової школи сприяє підвищенню
інтересу студентів до освітнього процесу, розвиває в них
креативні здібності, спонукає до оригінального мислення
та пошуку нестандартних рішень.

##submission.downloads##

Опубліковано

2021-05-06

Номер

Розділ

Методика навчання іноземних мов і культур у мовних закладах вищої освіти