Кейс стаді: онлайн навчання англійської мови та теоретичних дисциплін мовного циклу студентів ЗВО та слухачів комерційних мовних курсів в умовах карантину – переваги, недоліки та перспективи

Автор(и)

  • Олег Тарнопольський

Анотація

Стаття розглядає кейс стаді, яке проводилося значну
частину 2020 року в Університеті імені Альфреда Нобеля,
Дніпро, коли навчальний процес у більшості закладів
освіти України проходив онлайн в умовах карантину.
Методом спостереження досліджувалися ефективність
та результативність онлайн викладання: а) англійської
мови в її практичному курсі для студентів ІІ, ІІІ та ІV року
навчання англомовної спеціальності «Прикладна
лінгвістики», б) англійської мови в її практичному курсі
для студентів І року навчання немовної спеціальності
«Психологія», в) англійської мови слухачам комерційних
вечірніх курсів цієї мови, г) теоретичних курсів (лекції
та семінарські заняття) мовного циклу для студентів
закладу вищої освіти. У статті стверджується, що онлайн
викладання названих дисциплін через платформу Zoom
надає абсолютно ті ж самі можливості, що й звичайне
«очне» викладання у традиційній аудиторії, крім однієї:
прямого особистісного, персоніфікованого контакту
викладача зі студентами/слухачами для розвитку,
підвищення та підтримання їх навчальної мотивації.
Відзначається, що будь-які недоліки в плані ефективності
та результативності онлайн навчання вказаних дисциплін
у порівнянні зі стандартним аудиторним навчанням може
бути наслідком лише зниження навчальної мотивації тих,
хто навчаються, із-за відсутності їх прямого персоні-
фікованого контакту з викладачем. Проведене кейс стаді
надало підстави для висновку про правильність висунутого
вище припущення та для розділення усіх навчальних
дисциплін мовного циклу в освітньому процесі ЗВО та
навчальному процесі комерційних мовних курсів на такі,
які: а) можуть ефективно викладатися тільки онлайн
(дистанційно), навіть коли це не вимагається зовнішніми
екстремальними умовами типу карантину; б) можуть
ефективно викладатися здебільшого онлайн (дистанційно),
але бажано, щоб періоди онлайн навчання чергувалися з
навчанням у прямому контакті з викладачем (аудиторні
заняття), даючи йому змогу персоніфіковано мотиваційно
впливати на тих, хто навчаються; в) не можуть
ефективно викладатися онлайн (дистанційно), так що
таке викладання припустимо лише в екстремальних
умовах (карантин).

##submission.downloads##

Опубліковано

2021-05-06

Номер

Розділ

Методика навчання іноземних мов і культур у немовних закладах вищої освіти