Організація навчання майбутніх інженерів-механіків англійського професійно орієнтованого монологу-міркування із використанням технології подкастингу

Автор(и)

  • Ольга Ващило

Анотація

Статтю присвячено розробленню процедури органі-
зації навчання майбутніх інженерів-механіків англійського
професійно орієнтованого монологу-міркування із викорис-
танням технології подкастингу. Розглянуто особливості
проведення підготовчої роботи, власне навчання професійно
орієнтованого монологу-міркування майбутніх інженерів-
механіків, оцінювання результатів роботи студентів за
означеною методикою. У ході підготовчої роботи викладач
окреслює цілі та завдання навчання, ознайомлює студентів
із методичними можливостями технології подкастингу,
пояснює послідовність дій при підготовці та розміщенні
студентами навчальних подкастів, окреслює вимоги до
навчальних подкастів та критерії їх оцінювання, реєструє
користувачів на сервісі подкастів. Навчання відбувається
в режимах аудиторної та позааудиторної самостійної
роботи студентів із залученням авторського сервісу
подкастів, створеного на навчальній платформі Canvas,
на якому розміщуються вправи на: опрацювання нових
загальновживаних та вузькоспеціальних термінологічних
одиниць, граматичних явищ; аналіз логіко-композиційної
побудови зразка мовлення; смисловий аналіз сприйнятого
подкаста; передачу (стислу чи детальну) та передбачення
змісту сприйнятого подкаста; продукування власного
монологу-міркування на основі критичного аналізу інфор-
мації, представленої в подкасті; вирішення проблемного
завдання. У межах самостійної позааудиторної роботи
студенти публікують на сервісі подкастів власні монологи-
міркування у вигляді навчальних подкастів. У статті
наведено, зокрема, особливості нарахування рейтингових
балів за результатами опанування змістовного модуля,
визначено критерії оцінювання продукованих студентами
монологів-міркувань, представлено особливості нарахування
кількості балів за кожним із них.

##submission.downloads##

Опубліковано

2021-05-06

Номер

Розділ

Методика навчання іноземних мов і культур у немовних закладах вищої освіти