Критерії відбору навчальних онлайн- платформ для підготовки майбутніх перекладачів

Автор(и)

  • Олена Мартиненко
  • Катерина Шевелько

DOI:

https://doi.org/10.32589/1817-8510.2021.1.230770

Анотація

Проблема використання технічних засобів навчання,
зокрема інтернет-технологій, у закладах вищої освіти
є особливо актуальною у контексті стрімкого розвитку
технологій та останніх подій у світі. Викладачі багатьох
країн, включно з Україною, постали перед необхідністю
швидкого переходу від очного навчання до його змішаної
та дистанційної форм. Усе це викликало цілу низку
запитань в усіх учасників освітнього процесу, особливо
викладачів, яким довелося безпосередньо опановувати нові,
часто складні, інструменти для максимально повного
відтворення освітнього процесу, який передбачає
багатоетапність та різноманіття форм, ролей та цілей
навчання. Ключовою проблемою, на думку авторів, стало
визначення теоретичної основи відбору навчальних
онлайн-платформ для підготовки студентів закладів
вищої освіти, зокрема майбутніх перекладачів. З метою
її більш глибокого вивчення було проведено опитування
викладачів низки українських закладів вищої освіти щодо
факторів, від яких безпосередньо залежить вибір онлайн-
інструментів для проведення теоретичних і практичних
занять. Це, у свою чергу, дало підстави для розробки
відповідних критеріїв відбору навчальних онлайн-платформ
для підготовки фахівців з перекладу в умовах дистанцій-
ного навчання. Запропоновано п’ять критеріїв, до яких
увійшли: простий доступ і навігація, можливість ство-
рення навчального контенту, можливість двосторонньої
комунікації, можливість автоматизованого оцінювання
та дотримання принципів академічної доброчесності. Усі
критерії розроблені з урахуванням технічних можливостей
онлайн-платформ, які здатні забезпечити повноту,
академічний характер і ергономіку організації освітнього
процесу. Окрім цього, вони з урахуванням специфіки
навчання майбутніх перекладачів і відповідають особли-
востям підготовки та проведення теоретичних і
практичних занять.

##submission.downloads##

Опубліковано

2021-05-06

Номер

Розділ

Методика навчання перекладу в закладах вищої освіти