Структура і зміст дисципліни «Наукова комунікація: методи оприлюднення результатів дослідження в галузі освіти»

Автор(и)

  • Софія Ніколаєва

DOI:

https://doi.org/10.32589/1817-8510.2021.2.235673

Анотація

Статтю присвячено опису структури і змісту
навчальної дисципліни з циклу професійної підготовки
майбутнього доктора філософії у галузі 01 Освіта /
Педагогіка, спеціальності 011 Освітні, педагогічні науки.
Зокрема, обґрунтовано необхідність викладання цієї
дисципліни аспірантам, що навчаються за зазначеною
спеціальністю. Визначено мету викладання цієї дисцип-
ліни і компетентності, яких мають набути майбутні
доктори філософії в галузі освіти: інтегральну, загальні
та фахові. Конкретизовано очікувані результати навчання
аспірантів із цієї дисципліни. Представлено два змістових
модуля дисципліни, які складаються з лекційних і практи-
чних занять, а також самостійної позааудиторної роботи
здобувачів вищої освіти.

Опубліковано

2021-06-29

Номер

Розділ

Професійна підготовка докторів філософії в галузі освіта / педагогіка