Готуємо майбутніх учителів до застосування комунікативно-ігрових технологій у навчанні німецької мови у новій українській школі

Автор(и)

  • Олена Паршикова

DOI:

https://doi.org/10.32589/1817-8510.2021.2.235674

Анотація

У статті розглянуто проблеми професійної підготов-
ки майбутніх учителів німецької мови до застосування
комунікативно-ігрових технологій у навчанні учнів нової
української школи. Обґрунтовано доцільність розробки
та викладання вибіркового курсу «Комунікативно-ігрові
технології навчання німецької мови у закладах середньої
освіти» для студентів третього курсу бакалаврату
спеціальності «Середня освіта», визначено його мету –
формування у студентів бакалаврату професійної
компетентності у застосуванні комунікативно-ігрових
технологій навчання німецької мови у закладах середньої
освіти, окреслено завдання та зміст. Сформульовано
основні фахові компетентності майбутніх учителів, які
необхідні для реалізації комунікативно-ігрового навчання
німецької мови у новій українській школі, зокрема професійно
орієнтовані методичні уміння: активізувати навчальну
діяльність учнів на уроках та в позакласній роботі
з німецької мови шляхом інтеграції комунікативної та
ігрової діяльності; забезпечувати мотиваційну, змістову
та процесуальну основу іншомовного спілкування учнів
за рахунок їх участі в різних видах ігрової діяльності;
застосовувати особистісно-діяльнісний підхід до навчання
й оптимальні комунікативно-ігрові прийоми з урахуванням
цілей формування німецькомовної компетентності
на різних етапах навчання; відбирати та методично
грамотно застосовувати комунікативно-ігрові прийоми
у відповідності до мети навчання, а також професійно
комунікативні уміння: організовувати ефективну
німецькомовну взаємодію учнів, моделювати й управляти
комунікативно-ігровою діяльністю учнів німецькою мовою.
Висвітлено досвід проведення лекцій і практичних занять
вибіркового курсу, продемонстровано послідовність форму-
вання професійної компетентності майбутніх учителів
у застосуванні комунікативно-ігрових технологій навчання
німецької мови у новій українській школі на запропонованих
етапах практичних занять, наведено приклади професійно
орієнтованих завдань та рольових ігор для формування
визначених фахових компетентностей.

Опубліковано

2021-06-29

Номер

Розділ

Сучасні технології навчання іноземних мов і культур