Активне навчання та його застосування у викладанні англійської мови

Автор(и)

  • Оксана Совгар

DOI:

https://doi.org/10.32589/1817-8510.2021.2.235675

Анотація

Стаття присвячена проблемі застосування методів
активного навчання в контексті викладання англійської
мови. Розглянуто суть концепції активного навчання та
проаналізовано методи і стратегії, пов'язані з активним
навчанням, а також навчальні прийоми та завдання, що
базуються на принципах активного навчання. Наведено
пропозиції, як викладачі можуть впроваджувати методи
активного навчання у своїй практиці та описано, які
завдання та вправи виявились ефективними та дієвими
при формуванні мовної компетентності студентів автора.
Також представлено деякі ідеї щодо розробки навчального
матеріалу для спеціалістів у галузі викладання іноземної
мови та навчальних матеріалів для студентів, у такий
спосіб розширюючи наявну базу знань щодо використання
активного навчання для засвоєння англійської мови.
Встановлено, що стратегії, які ґрунтуються
на уявленнях про те, як студенти ефективно набувають
іншомовної комунікативної компетентності, допома-
гають учасникам освітнього процесу, забезпечуючи їхню
активність та задіяність під час занять. Активне
навчання допомагає студентам зануритись у навчальний
матеріал і сприяє вивченню, застосуванню, синтезу,
узагальненню й оцінці навчального контенту. Види
діяльності, на яких зупиняє свій вибір викладач, мають
надзвичайно важливе значення, адже вони визначають
рівень і тип навчання учнів і обираються чи розробляються
для досягнення цілей заняття. Запропоновані прийоми
навчання проводять, починаючи від простих до підвищеної
складності, та включають групування концепцій, прийом
«Подумайте / поєднайте / поділіться», спільні групи
в класі, перевірку чи порівняння ведення записів, мозковий
штурм, метод кейсів, «Якщо Ви Можете Задати Одне
Запитання», обговорення тощо.
У дослідженні також розглянуто бар’єри та перешкоди,
які можуть виникнути на шляху включення стратегій
активного навчання у викладання та в процесі оволодіння
англійською мовою як іноземною, і наведено рекомендації
щодо їх подолання.

Опубліковано

2021-06-29

Номер

Розділ

Сучасні технології навчання іноземних мов і культур