Особливості навчання авіаційної англійської мови у вищому навчальному закладі

Автор(и)

  • Людмила Немлій

DOI:

https://doi.org/10.32589/1817-8510.2021.2.235677

Анотація

У статті розглянуто особливості навчання авіаційної
англійської мови для авіафахівців у закладі вищої освіти.
Здійснено обґрунтування значення авіаційної англійської
мови у професійній діяльності фахівців авіаційної галузі,
визначено роль та місце дисципліни «Авіаційна англійська
мова» серед інших дисциплін підготовки спеціалістів
«Авіаційний транспорт». Розглянуто мету, завдання,
зміст дисципліни «Авіаційна англійська мова», висвітлено
особливість формування іншомовної комунікативної
компетентності досліджуваних спеціалістів. Проведено
аналіз документів, у яких зазначено необхідність вивчення
авіаційної англійської мови та звернено увагу на рекомен-
дації Міжнародної організації цивільної авіації (ІКАО) щодо
використання комунікативного підходу в організації освіт-
нього процесу викладання авіаційної англійської мови для
забезпечення ефективного досягнення поставлених
цілей вивчення дисципліни. Доведено, що комунікативний
підхід до навчання та комунікативні технології сприяють
формуванню іншомовної комунікативної компетентності
авіафахівців на високому рівні. Проведено диференціацію
між поняттями «фразеологія радіозв’язку», «авіаційна
англійська мова» та «загальна англійська мова». Акценто-
вано увагу на тому, що повноцінне навчання авіаційної
англійської мови має вміщувати завдання та вправи, які
забезпечують формування шести аспектів мовленнєвих
навичок, сформульованих у кваліфікаційній шкалі ІКАО
та дескрипторам мовленнєвих умінь: вимова, структура,
словниковий запас, швидкість мовлення, розуміння та
взаємодія. Подано фрагмент практичного заняття
дисципліни «Авіаційна англійська мова», в якому ви-
світлено завдання, спрямовані на формування іншомовних
комунікативних умінь та навичок. Описано етапи рольо-
вих ігор, наведено приклади комунікативних завдань, які
направлені на формування відповідних навичок і вмінь:
фонетичної, граматичної та лексичної компетентності
авіаційної англійської мови.

Опубліковано

2021-06-29

Номер

Розділ

Методика навчання іноземних мов і культур у закладах вищої освіти