Комплекс вправ для формування у студентів-філологів навичок і вмінь розуміння варіантів німецької мови у процесі читання

Автор(и)

  • Віра Свиридюк

DOI:

https://doi.org/10.32589/1817-8510.2021.2.235678

Анотація

У статті розглядаються стратегії
навчання читання текстів німецькою мовою студентів-
філологів. Проаналізовані методична література та досвід
учених у галузі формування компетентності читання.
Запропоновано комплекс вправ для навчання розуміння
варіантів німецької мови як плюрицентричної мови.
Використання комплексу вправ для навчання рецептивного
виду мовленнєвої діяльності, забезпечує організацію само-
стійної роботи студентів-філологів із метою розуміння
варіантів німецької мови у процесі читання. Формування
навичок і вмінь охоплює такі етапи: підготовчий,
виконавчий та етап рефлексії тексту. У межах етапів
виокремлено види і типи вправ, які є релевантними як для
оволодіння іншомовним матеріалом, так і для удоскона-
лення комунікативних умінь під час читання німецькою
мовою. Стаття пропонує шляхи оптимізації самостійної
роботи студентів-філологів із метою покращення
освітнього процесу оволодіння комунікативною компе-
тентністю у процесі читання автентичних текстів
німецькою мовою. Зосереджено увагу на лексичних одиницях
австрійського та швейцарського варіантів німецької мови.
Наводяться приклади інтерактивних вправ на освітній
платформі Learning Apps. Акцентується увага на само-
стійній організації навчання читання студентів-філологів.
Автором представлено лінгвокраїнознавчу інформацію про
німецькомовні країни: Німеччину, Австрію та Швейцарію.
Комплекс завдань рекомендуємо використовувати як
в умовах аудиторного навчання, так і у процесі самостійної
діяльності з використанням інформаційно-комунікаційних
технологій.

Опубліковано

2021-06-29

Номер

Розділ

Методика навчання іноземних мов і культур у закладах вищої освіти