До питання про організацію рекламних текстів в умовах реалізації культурологічного підходу до навчання мови: логіка пандану

Автор(и)

  • Павел Мельник

DOI:

https://doi.org/10.32589/1817-8510.2021.2.235680

Анотація

У статті здійснюється аналіз дидактичного
потенціалу реклами як автентичного матеріалу, що
використовується при вивченні іноземних мов. Рекламні
тексти на заняттях країнознавчої тематики розгля-
даються як основа для реалізації всіх складових системи
навчання: відбору предметного та мовного матеріалу,
презентації відібраного матеріалу для студентів, його
подальшої активізації. Водночас автентичний матеріал,
що розглядається, має певні особливості, серед яких
фрагментарність, дрібність, мозаїчність. У статті
систематизуються прояви фрагментарності в художній
літературі, живописі, музиці та інтернет-дискурсі.
Результати попередніх досліджень дозволяють виявити
заходи, що є перспективними та ретроспективними щодо
основного етапу роботи, і які спрямовані на часткове
згладжування фрагментарного характеру самого
матеріалу, роботи з ним і соціокультурних уявлень, які
складаються у студентів. В основній частині статті
обґрунтовується ефективність ще одного способу
досягнення цілісності та злагодженості навчального
матеріалу. Йдеться про підкреслювання зв’язку між
двома суміжними рекламними текстами, їх одночасну
демонстрацію й експлуатацію. Такому способу організації
матеріалу відповідає в образотворчому мистецтві ідея
пандану. Логіка пандана полягає у тому, що комбінування
двох предметів дає можливість спостерігати, вивчати
та порівнювати, створюючи об’єм. Розглядається роль
порівняння у навчанні та пропонуються відповідні завдання
на основі реклами. Доводиться, що евристичний пошук,
який здійснюється студентами у процесі порівняння
зв’язків і відносин між парними текстами та між
предметами і явищами, які у них відображені, створює
оптимальний психологічний фон для отримання об’єктивно
коректної соціокультурної інформації. Принцип пандану
втілено також у відомій грі Меморі. Пари становлять
розрізнені рекламні тексти культуроорієнтованої тема-
тики («Рік у Франції: дати, свята, події», «Французькі
регіони», «Париж», «Історія Франції»), які разом здатні
представити предмет / явище / подію з різних сторін,
з різними ознаками, у динаміці. Нагадуються загальні
правила цієї гри та даються додаткові рекомендації щодо
її проведення. Змістова сторона діяльності ілюструється
через опис денотатної карти, пов’язаної з історією
Франції. Запропоновані прийоми роботи можуть входити
до основного змісту діяльності, спрямованої на форму-
вання у студентів лінгвосоціокультурної компетентності
з залученням рекламних матеріалів. Дидактичний матеріал
та методика роботи з ним, що наводяться у статті,
можуть бути транспоновані в умови шкільного вивчення
французької мови на його старшому етапі.

Опубліковано

2021-06-29

Номер

Розділ

Методика навчання іноземних мов і культур у закладах вищої освіти