Формування навичок і вмінь автономного навчання професійно орієнтованого англомовного спілкування студентів ЗВО

Автор(и)

  • Наталя Дмітренко Вінницький державний педагогічний університет ім. Михайла Коцюбинського, Ukraine https://orcid.org/0000-0002-3556-0003

DOI:

https://doi.org/10.32589/1817-8510.2021.4.248286

Анотація

У статті розглядається питання розширення знань, формування навичок і розвитку вмінь автономного навчання професійно орієнтованого англомовного спілкування студентів закладів вищої освіти (ЗВО). Наведено визначення «автономного навчання професійно орієнтованого
англомовного спілкування» як вільної, самостійно обраної і керованої, внутрішньо мотивованої освітньої діяльності з оволодіння професійно орієнтованим англомовним спілкуванням, що передбачає виконання студентами встановленого порядку дій: визначення мети й завдань освітньої діяльності, надання цій діяльності особистісно значущого змісту, підпорядкування інших інтересів і форм зайнятості досягненню поставленої мети, самоорганізація у визначенні навчальних дій і часу виконання та самоконтроль їх виконання. Продемонстровано приклади вправ на розширення знань і формування навичок автономного навчання. Представлено комплекс умінь автономного навчання професійно орієнтованого англо-мовного спілкування, який включає: уміння формулювати цілі та планувати освітню діяльність; методологічні вміння; рефлексивно-оцінювальні вміння; коригувальні вміння. Охарактеризовано етапи автономного навчання, а саме: підготовчого; вибору цілі та способу дії; регуляції зусиль і планування; рефлексивного. Розроблено систему вправ на розвиток умінь автономного навчання, яка є співвідношенням етапів автономного навчання з групами вправ і змістом завдань, спрямованих на розвиток умінь в автономному навчанні професійно орієнтованого англомовного спілкування студентів ЗВО. Визначено, що навчальна автономія студентів ЗВО є обмеженою та передбачає активну співпрацю студентів і викладача в освітньому процесі та може бути охарактеризована трьома підрівнями: рецептивним, репродуктивним і продуктивним.

##submission.downloads##

Опубліковано

2021-12-21

Номер

Розділ

Методика навчання іноземних мов і культур у закладах вищої освіти