Особливості формування іншомовної комунікативної компетентності в педагогічних закладах фахової передвищої освіти

Автор(и)

  • Олена Волошина

DOI:

https://doi.org/10.32589/1817-8510.2021.4.248299

Анотація

У статті досліджено особливості формування іншомовної комунікативної компетентності на заняттях англійської мови в педагогічних закладах фахової передвищої освіти, розглянуто поняття іншомовної комунікативної компетентності з погляду вітчизняних і зарубіжних авторів. Визначено фактори, які ускладнюють процес формування іншомовної комунікативної компетентності. Описано пріоритетні принципи навчання іноземної мови, які позитивно впливають на ефективність формування іншомовної комунікативної компетентності. Проведено аналіз ключових підходів до навчання іноземної мови (системного, діяльнісного, компетентнісного, контекстного, особистісно-орієнтованого, комунікативного) та обґрунтовано необхідність їх комплексного застосування. Акцентовано увагу на важливості створення комунікативного контексту, у якому відбувається оволодіння мовним матеріалом (фонетичним, лексичним, граматичним) та здійснюються всі види мовленнєвої діяльності (аудіювання, говоріння, читання, письмо). Підкреслено переваги використання інноваційних технологій навчання: ігрових, інтерактивних, інформаційно-комунікаційних, проєктного та проблемного навчання, навчання в дискусії та навчання у співробітництві. Охарактеризовано методи та прийоми навчання, які використовуються на заняттях англійської мови в педагогічному коледжі з метою формування іншомовної комунікативної компетентності, наведено приклади вправ та завдань. Зроблено висновки щодо доцільності дотримання принципів навчання іноземної мови, застосування ефективних підходів до навчання, створення комунікативного контексту на заняттях, впровадження інноваційних технологій та сучасних методів навчання в процес формування іншомовної комунікативної компетентності як важливої компоненти професійної підготовки майбутніх педагогів у закладах фахової передвищої освіти.

Опубліковано

2021-12-21

Номер

Розділ

Досвід професійної підготовки майбутніх учителів іноземних мов