Навчання молодих науковців написання тез виступів на конференціях

Автор(и)

  • Софія Ніколаєва
  • Валентина Черниш

DOI:

https://doi.org/10.32589/1817-8510.2022.1.257861

Анотація

Статтю присвячено опису комплексу завдань для навчання студентів бакалаврату, магістратури та аспірантури писати тези виступів на наукових та науковопрактичних конференціях. Проаналізовано дослідження та публікації із зазначеної проблеми і зроблено висновок про недостатню увагу дослідників до її практичного аспекту. Виокремлено три етапи в підготовці молодих учених до написання тез відповідно до кваліфікаційних рівнів, зафіксованих у Національній рамці кваліфікацій: підготовчий (повідомлення концептуальних та методологічних знань у галузі написання тез), основний (розвиток спеціальних умінь у сфері написання тез із методики навчання іноземних мов) та завершальний (розвиток і вдосконалення вмінь редагування та оформлення тексту, дотримання норм академічної доброчесності, самоаналізу тощо). Кожен з етапів охоплює серію завдань. Загалом завдання розроблено від повідомлення знань про типи тез до навчання самоаналізу якості підготовлених до опублікування тез. Виконання завдань передбачає використання різноманітних сервісів Інтернету.

Опубліковано

2022-05-30

Номер

Розділ

Методика навчання іноземних мов і культур у закладах вищої освіти