Особливості викладання термінології на заняттях з іноземної мови в професійній діяльності в немовному закладі вищої освіти

Автор(и)

  • Катерина Дегтярьова
  • Любов Кібенко
  • Вікторія Живолуп
  • Алла Карась
  • Ірина Ляхова

DOI:

https://doi.org/10.32589/1817-8510.2022.1.257865

Анотація

У статті висвітлено особливості навчання фахової термінології в немовному закладі вищої освіти. Автор наголошує на важливості навчання термінології у світлі професійно-орієнтованого підходу до вивчення іноземної мови. Відповідно до вимог нових освітніх стандартів у процесі викладання іноземної мови в немовному закладі вищої освіти необхідно враховувати професійно-орієнтовану компоненту іншомовної підготовки студентів, що передбачає знання термінології й уміння її використовувати для розв’язання професійних й академічних завдань. Через велику кількість освітніх ветеринарних напрямів підготовки студентів викладачеві-лінгвістові складно розробити навчальний матеріал, який містить вузькоспеціалізовану іншомовну термінологію, яка відповідає певному напряму підготовки. Викладачі кафедри мовної підготовки Державного біотехнологічного університету (ДБТУ) проводять велику методичну і наукову роботу з аналізу, розробки і впровадження нових методів навчання студентів ветеринарних напрямів підготовки дисципліни «Іноземна мова у професійній діяльності». У статті розглянуто прийоми і засоби навчання й активізації термінології. Особливу увагу приділено роботі з автентичними професійноорієнтованими текстами за фахом, що допомагає студентам накопичити та систематизувати лексичний мінімум, достатній для вміння працювати з професійно значущою інформацією. Також у статті розглянуто питання перекладу багатокомпонентних термінів українською мовою, та запроваджено вправи, спрямовані на засвоєння студентами нової термінології. Виходячи з досвіду роботи й аналізу великої кількості Інтернет-сайтів і програм, у статті наводиться приклад використання цих технологій для навчання студентів іноземної мови в професійній діяльності, які навчаються за напрямом підготовки «Ветеринарна медицина». Запропоновані в статті способи навчання студентів англійської професійної термінології дозволяють зробити процес навчання більш цікавим як для студентів, так і для викладачів.

Опубліковано

2022-05-30

Номер

Розділ

Методика навчання іноземних мов і культур у закладах вищої освіти