ЗМІСТ НАВЧАННЯ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ ПРОФЕСІЙНО ОРІЄНТОВАНОГО УСНОМОВЛЕННЄВОГО СПІЛКУВАННЯ В АСПЕКТІ МІЖКУЛЬТУРНОЇ КОМУНІКАЦІЇ

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.32589/1817-8510.2023.1.278110

Анотація

У статті розглянуто проблему змісту навчання майбутніх учителів англійської мови професійно орієнтованого усномовленнєвого спілкування в аспекті міжкультурної комунікації. Авторка проаналізувала усномовленнєвє спілкування як поєднання таких складників: професійно орієнтоване монологічне мовлення, професійно орієнтоване діалогічне мовлення та професійне орієнтоване аудіювання. Професійно орієнтоване усномовленнєве спілкування вважається автором цілісною системою соціально-психологічної, навчальної та особистісної взаємодії учителя із суб’єктами професійно-педагогічного процесу – з учнями, їх батьками, колегами, яка здійснюється у сфері професійної діяльності педагога. В статті викладено способи та види міжкультурної взаємодії вчителів, окреслено ситуації міжкультурного спілкування. Встановлено та схарактеризовано зміст навчання майбутніх учителів професійно орієнтованого усномовленнєвого спілкування в його двох аспектах – предметному та процесуальному. Визначено компоненти змісту навчання на прикладі двох сфер (соціально-професійній та соціально-діловій), охарактеризовано тексти як компонент змісту навчання та проілюструвано взаємозв’язок типів і видів текстів з тематикою і комунікативними завданнями під час навчання майбутніх учителів англійської мови професійно орієнтованого усномовленнєвого спілкування. Окремо зосереджено увагу на творах художньої літератури та можливості їх
використання в освітньому процесі закладів вищої освіти, що готують майбутніх учителів англійської мови, наведено
корпус творів, що були відібрані для читання та можуть використовуватися як засіб розвитку вмінь професійно орієнтованого спілкування. 

Опубліковано

2023-05-12

Номер

Розділ

Методика навчання іноземних мов і культур у закладах вищої освіти