ЗМІСТ НАВЧАННЯ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ ПРОФЕСІЙНО ОРІЄНТОВАНОГО УСНОМОВЛЕННЄВОГО СПІЛКУВАННЯ В АСПЕКТІ МІЖКУЛЬТУРНОЇ КОМУНІКАЦІЇ

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.32589/1817-8510.2023.1.278110

Анотація

У статті розглянуто проблему змісту навчання майбутніх учителів англійської мови професійно орієнтованого усномовленнєвого спілкування в аспекті міжкультурної комунікації. Авторка проаналізувала усномовленнєвє спілкування як поєднання таких складників: професійно орієнтоване монологічне мовлення, професійно орієнтоване діалогічне мовлення та професійне орієнтоване аудіювання. Професійно орієнтоване усномовленнєве спілкування вважається автором цілісною системою соціально-психологічної, навчальної та особистісної взаємодії учителя із суб’єктами професійно-педагогічного процесу – з учнями, їх батьками, колегами, яка здійснюється у сфері професійної діяльності педагога. В статті викладено способи та види міжкультурної взаємодії вчителів, окреслено ситуації міжкультурного спілкування. Встановлено та схарактеризовано зміст навчання майбутніх учителів професійно орієнтованого усномовленнєвого спілкування в його двох аспектах – предметному та процесуальному. Визначено компоненти змісту навчання на прикладі двох сфер (соціально-професійній та соціально-діловій), охарактеризовано тексти як компонент змісту навчання та проілюструвано взаємозв’язок типів і видів текстів з тематикою і комунікативними завданнями під час навчання майбутніх учителів англійської мови професійно орієнтованого усномовленнєвого спілкування. Окремо зосереджено увагу на творах художньої літератури та можливості їх
використання в освітньому процесі закладів вищої освіти, що готують майбутніх учителів англійської мови, наведено
корпус творів, що були відібрані для читання та можуть використовуватися як засіб розвитку вмінь професійно орієнтованого спілкування. 

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-05-12

Номер

Розділ

МЕТОДИКА НАВЧАННЯ ІНОЗЕМНИХ МОВ І КУЛЬТУР У ЗАКЛАДАХ ВИЩОЇ ОСВІТИ