ЦИФРОВІ ЗАСОБИ ДЛЯ ФОРМУВАННЯ ІКТ-КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНІХ ВИКЛАДАЧІВ ІНОЗЕМНИХ МОВ

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.32589/1817-8510.2023.1.278112

Анотація

У статті досліджено особливості відбору і використання цифрових засобів для формування ІКТ-компетентності майбутніх викладачів іноземних мов, зокрема їхньої здатності створювати електронні освітні ресурси. Визначено, що формування ІКТ-компетентності майбутніх викладачів іноземних мов доцільно здійснювати інтегровано під час вивчення нормативних та вибіркових дисциплін професійно-методичної підготовки. Запропоновано групи цифрових засобів, які доцільно застосовувати для формування ІКТкомпетентності майбутніх викладачів іноземних мов, а саме засоби: 1) для створення інтерактивних електронних завдань (тренувальних, тестових, ігрових), які в процесі використання сприяють формуванню в суб’єктів навчання іншомовної комунікативної компетентності та контролю її сформованості; 2) візуалізації навчального матеріалу, що передбачають його подання в згорнутій і наочній формі, яка є зручною для сприйняття і більш глибокого осмислення; 3) реалізації синхронної й асинхронної комунікації з метою організації освітнього процесу з іноземних мов. Сформульовано й обґрунтовано критерії відбору цифрових засобів для формування ІКТ-компетентності майбутніх викладачів іноземних мов, наведено приклади їх використання для формування цільової компетентності.

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-05-12

Номер

Розділ

Сучасні технології навчання іноземних мов і культур