Перевернута модель навчання у курсі «Культура усного і писемного мовлення англійської мови»

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.32589/1817-8510.2023.2.285382

Анотація

Розроблено курс «Культура усного і писемного мовлення англійської мови», який за умови реалізації змішаного навчання уможливлює формування професійно орієнтованої комунікативної компетентності студентів, які навчаються на магістерській програмі. Узагальнено мікро-, мезо- та макрорівні впровадження та функціонування курсу. Стверджено, що практична реалізація технології змішаного навчання (ЗН) – це така організація освітнього процесу в межах курсу «Культура усного і писемного мовлення англійської мови», де очна взаємодія (традиційне навчання) в аудиторії доповнюється дистанційним навчанням у вебсередовищі та самостійним навчанням, що складається з аудиторної самостійної роботи, під час якої можуть виконуватися, до прикладу, проблемні завдання, а також позааудиторної асинхронної, синхронної, асинхронно-синхронної самостійної роботи за допомогою застосунку Microsoft Teams та чат-бота СhatGPT. Досліджено контекст впровадження курсу, інформацію про умови, навчальну програму та необхідність його введення до магістерської програми. Увиразнено спосіб розробки курсу, його структуру та конкретні завдання. Виснувано, що особливості й технологічні переваги ЗН шляхом активного використання моделі перевернутого навчання, яка здійснює інверсію методів традиційного викладання, реалізують подання матеріалу поза межами закладу освіти й детермінують практичну співпрацю в аудиторії як провідну форму організації навчальної діяльності. Цінність моделі перевернутого навчання – це можливість регулювати самостійне навчання студентів, яке вони здійснюють індивідуально чи спільно у парах / мінігрупах, та аудиторне навчання для групових занять, де студенти можуть перевірити розуміння та правильність осмислення змісту теми, обмінюватися думками, дискутувати, а викладач стає фасилітатором, хто зорієнтовує роботу всієї групи та окремого студента у напрямку їхньої індивідуальної навчальної траєкторії. Продемонстровано різні види СР майбутніх викладачів щодо розвитку їх вмінь написання текстів академічних жанрів письма (статей та есеїв) на прикладі завдань щодо розвитку англійськомовної професійно орієнтованої мовленнєвої компетентності у письмі.

Опубліковано

2023-08-04

Номер

Розділ

МЕТОДИКА НАВЧАННЯ ІНОЗЕМНИХ МОВ І КУЛЬТУР У ЗАКЛАДАХ ВИЩОЇ ОСВІТИ