Система вправ і завдань для формування міжкультурної іншомовної комунікативної компетентності майбутніх викладачів німецької мови

Автор(и)

  • Віра Свиридюк Київський національний лінгвістичний університет, Україна

DOI:

https://doi.org/10.32589/1817-8510.2023.2.285384

Анотація

Вправи і завдання слугують засобами навчання для моделювання іншомовного середовища, мотивом до спілкування та інструментом для вдосконалення когнітивно-комунікативних і метакогнітивних навчальних стратегій. У статті описано систему вправ і завдань для формування міжкультурної іншомовної комунікативної компетентності майбутніх викладачів під час самостійної роботи. Здійснено аналіз фахової літератури, щоб теоретично обґрунтувати укладання та використання вправ і завдань для формування культурної вторинної мовної особистості. Узагальнена система охоплює всі види мовленнєвої діяльності та містить комунікативні, умовно-комунікативні, некомунікативні вправи з метою формування і розвитку мовних і мовленнєвих іншомовних навичок і вмінь, в основі яких лежить міжкультурний аспект. Наведено низку прикладів вправ відповідно до визначених рівнів оволодіння німецькомовним матеріалом, зокрема рецептивного, репродуктивно-продуктивного і творчого. Конкретизовано критерії для розроблення вправ, зазначені культурологічна та емоційно-вольова спрямованості вправ. Система вправ складається з підсистем, мета яких – оволодіти німецькомовними навичками і вміннями в аудіюванні, говорінні, читанні та письмі. У статті докладно описано хід іншомовних дій для забезпечення послідовного використання іншомовної інформації, щоб набути знання
і розвинути навички та вміння міжкультурного спілкування. Зосереджено увагу на міжкультурному аспекті змісту, виявом якого є мовно-мовленнєвий матеріал, комунікативна поведінка співрозмовників під час здійснення міжкультурної комунікації. Запропоновано можливі технології і методи навчання для ефективного застосування вправ із метою оптимізації освітньо-виховного процесу майбутніх викладачів під час самостійної роботи.

Опубліковано

2023-08-04

Номер

Розділ

МЕТОДИКА НАВЧАННЯ ІНОЗЕМНИХ МОВ І КУЛЬТУР У ЗАКЛАДАХ ВИЩОЇ ОСВІТИ