Особливості навчання граматики на заняттях з іноземної мови в немовних закладах вищої освіти

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.32589/1817-8510.2023.2.285385

Анотація

У статті теоретично обґрунтовано важливість засвоєння граматики студентами немовних закладів вищої освіти. Досліджено прийоми і засоби навчання й активізації граматичних структур під час вивчення іноземної мови. Проведено аналіз застосування вправ та інтернет-ресурсів, спрямованих на засвоєння і закріплення студентами необхідних граматичних правил. Теоретико-методологічною базою дослідження стали фундаментальні праці вітчизняних і зарубіжних учених у галузі теорії та методики навчання іноземних мов, зокрема, теорії навчання граматики іноземної мови, а також праці, присвячені формуванню та підтримуванню мотивації студентів до вивчення іноземної мови. У праці застосовано такі науково-дослідні методи: теоретичні (вивчення й аналіз методичної літератури з проблеми дослідження, порівняльний аналіз граматичних явищ англійської й української мов, аналіз оновлених державних освітніх стандартів вищої освіти, аналіз навчальних видань з англійської мови для студентів немовних напрямів підготовки); емпіричні (проведення занять з метою вдосконалення граматичних навичок, фіксація й аналіз граматичних помилок, спостереження, анкетування та опитування студентів, аналіз отриманих результатів); експериментальні (проведення дослідно-експериментального навчання з метою перевірки ефективності пропонованого комплексу вправ). Навчання граматики англійської мови на комунікативній основі в немовному ЗВО проводиться з використанням навчальних текстів професійної спрямованості як основи для вправ. На нашу думку, це сприяє підтримуванню мотивації, активності й самостійності студентів. Дослідне навчання, здійснене на базі Державного біотехнологічного
університету, підтвердило ефективність запропонованого комплексу вправ для формування граматичних навичок на основі текстів професійної спрямованості. Ця технологія може бути використана при навчанні граматики будь-якої іноземної мови за умови відповідної адаптації залежно від типових мовних труднощів і потреб студентів.

Опубліковано

2023-08-04

Номер

Розділ

МЕТОДИКА НАВЧАННЯ ІНОЗЕМНИХ МОВ І КУЛЬТУР У НЕМОВНИХ ЗАКЛАДАХ ВИЩОЇ ОСВІТИ