Технологія розробки кейсу для розвитку англійськомовної компетентності у діалогічному мовленні майбутніх учителів англійської мови

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.32589/1817-8510.2023.2.285390

Анотація

У статті досліджено поняття кейсової технології навчання та її вплив на розвиток англійськомовної компетентності в діалогічному мовленні майбутніх учителів англійської мови. Проаналізовано дослідження українських та зарубіжних науковців, що у своїх працях описували кейсову технологію навчання як ефективну технологію навчання іноземних мов та культур. З метою створення ефективного кейса під час його розроблення необхідно враховувати його вид відповідно до навчальних цілей. Окреслено технологію для розроблення самого кейса, тобто набору навчальних матеріалів, у яких розкривається навчальна проблемна ситуація для розвитку англійськомовної компетентності в діалогічному мовленні майбутніх учителів англійської мови. Технологія розроблення кейса складається із двох блоків. Перший блок містить у собі пункти, що стосуються визначення місця кейса в певному освітньому процесі та формування основних цілей застосування кейса, у другому блоці подаються практичні поради, щодо процесу формування кейса. Останнім етапом у процесі впровадження кейсової технології навчання до навчального процесу є створення моделі самого кейса для подальшої реалізації її на практиці. Робота з кейсами передбачає два етапи: підготовчий та основний. На підготовчому етапі студенти самостійно опрацьовують матеріали кейса та за необхідності викладач надає певні пояснення щодо наданої інформації. На основному етапі студенти пропонують своє індивідуальне бачення вирішення запропонованої проблеми, окресленої в матеріалах кейса

Опубліковано

2023-08-04

Номер

Розділ

СУЧАСНІ ЗАСОБИ І ТЕХНОЛОГІЇ НАВЧАННЯ ІНОЗЕМНИХ МОВ І КУЛЬТУР