Дидактико-методичні принципи навчання другої іноземної мови в закладах загальної середньої освіти: міжкультурний аспект

Автор(и)

  • Віра Свиридюк Київський національний лінгвістичний університет, Україна https://orcid.org/0000-0003-2343-3725
  • Софія Божок Селищенський ліцей Гніванської міської громади Вінницької області, Україна

DOI:

https://doi.org/10.32589/1817-8510.2024.1.298901

Анотація

У статті розглянуто дидактико-методичні принципи навчання другої іноземної мови в загальних закладах середньої освіти у світлі міжкультурного аспекту. Проаналізовано фахову літературу з проблеми організації освітнього процесу навчання іноземної мови і культури взагалі та німецької як другої іноземної мови зокрема. Зосереджено увагу на принципах навчання як регулятора мисленнєво-мовленнєвих процесів розуміння і породження іншомовної інформації. Доведено важливість дотримання принципів навчання і констатовано їхні переваги під час формування навичок і вмінь іншомовної комунікативної компетентності. Виокремлено принцип наочності, дотримання якого залучає і взаємопов’язує інші принципи, наприклад науковість, посильність, творчість та індивідуалізацію. Сформульовано правила, які можуть домінувати в розбудові освітнього процесу навчання другої іноземної мови, де наочність як дидактичний принцип інтеріоризує в методичний принцип комунікативності. Наведено приклади німецькою мовою реалізації принципу комунікативності, зокрема принципу реального автентичного спілкування. Виокремлено три аспекти для досягнення комунікативних цілей із характеристиками культури мовлення. Зазначено вимоги до укладання навчально-методичного матеріалу, що є також невід’ємним компонентом освітнього процесу навчання другої іноземної мови. Описано принцип урахування рідної мови і культури, коли учні вчаться усвідомлювати культуру народів виучуваної мови. Наведено порівняння лінгвістичних особливостей у німецькій та українській соціокультурах. Виокремлено чинник феномена культури, який тематизують учням в освітньому процесі крізь призму чужої мови і порівняння фактів культурного досвіду народів, чия мова вивчається, із досвідом народу – спадкоємця української мови.

Опубліковано

2024-03-13

Номер

Розділ

МЕТОДИКА НАВЧАННЯ ІНОЗЕМНИХ МОВ І КУЛЬТУР У ЗАКЛАДАХ ВИЩОЇ ОСВІТИ