Педагогічна практика: результати опитування роботодавців та студентів у контексті професійної підготовки вчителя англійської мови

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.32589/1817-8510.2024.1.298904

Анотація

У статті розглянуто питання вдосконалення якості практичної підготовки майбутніх учителів англійської мови, описано особливості організації і проведення виробничої педагогічної практики для студентів спеціальності 014 Середня освіта.
Обґрунтовано доцільність анкетування роботодавців та практикантів під час проходження педагогічної практики з метою
виявлення рівня мовної та методичної підготовки здобувачів вищої освіти та їх готовності до здійснення професійної діяльності. Описано методи та інструменти анкетування, зазначено важливість співпраці з роботодавцями та отримання
зворотного зв’язку для подальшого вдосконалення практичної підготовки студентів. Укладено анкети, які містять питання
щодо рівня професійної підготовки та рівня сформованості соціальних умінь (soft skills) практикантів, наведено приклади
таких анкет для роботодавців та студентів. Уміщено опис результатів анкетування, приклади відповідей опитуваних та
аналіз результатів опитування. Проведене анкетування дозволило діагностувати та описати труднощі, які можуть виникнути в майбутніх вчителів англійської мови під час педагогічної практики. Зроблено висновки щодо шляхів підвищення якості підготовки студентів до професійної діяльності.

Опубліковано

2024-03-13

Номер

Розділ

МЕТОДИКА НАВЧАННЯ ІНОЗЕМНИХ МОВ І КУЛЬТУР У ЗАКЛАДАХ ВИЩОЇ ОСВІТИ