DOI: https://doi.org/10.32589/im.v0i3.122348

Навчання учнів загальноосвітніх навчальних закладів іншомовного письма в аспекті компетентнісного підходу

Н. К. Скляренко, О. М. Устименко

Анотація


Стаття присвячена проблемі навчання іншомовного письма в умовах компетентнісного підхлду. Аналізуються характеристики писемного мовлення. описуються складові іншомовної компетентності у письмі. Вивчаються фактори впливу на формування компетентності у письмі. Називаються етвапи навчання писемного мовлення. Розглядаються вправи для формування компетентнсоті у письмі. Визначаються засоби навчання писемного мовлення і способи контролю рівня сформованості компетентності у письмі.

 


Ключові слова


іншомовне письмо; компетентність у письмі; уміння; навички; знання; комунікативні здібності; етапи; вправи; засоби; контроль

Повний текст:

PDF

Посилання


Азимов А. Г. Новый словарь методических терминов и понятий (теория и практика обучения языкам) / Азимов А. Г., Щукин А. Н. – М. : Изд-во ИКАР, 2009. – 448 с.

Ахманова О. С. Словарь лингвистических терминов / Ахманова О. С. – 2-е изд., стереотип. – М. : Советская энциклопедия, 1969. – 607 с.

Загальноєвропейські Рекомендації з мовної освіти: вивчення, викладання, оцінювання / наук. ред. укр. вид. С. Ю. Ніколаєва. – К. : Ленвіт, 2003. – 273 с.

Жинкин Н. И. Механизмы речи / Жинкин Н. И. – М. : Изд-во АПН РСФСР, 1958. – 370 с.

Іноземна мова. Програма для загальноосвітніх навчальних закладів. 5–9 класи. – К., 2012 (сайт Міністерства освіти і науки України).

Іноземна мова. Програма для загальноосвітніх навчальних закладів. 10–11 класи. Академічний рівень. – К., 2012 (сайт Міністерства освіти і науки України).

Іноземна мова. Програма для загальноосвітніх навчальних закладів. 10–11 класи. Профільний рівень. – К., 2012 (сайт Міністерства освіти і науки України).

Іноземна мова. Програма для загальноосвітніх навчальних закладів. 10–11 класи. Рівень стандарту. – К., 2012 (сайт Міністерства освіти і науки України).

Навчальні програми з іноземних мов для загальноосвітніх навчальних закладів і спеціалізованих шкіл з поглибленим вивченням іноземних мов. 1– 4 класи. – К. : Освіта, 2012. – 96 с.

Скляренко Н. К. Методика формування іншомовної компетентності у техніці письма / Н. К. Скляренко // Іноземні мови. – 2012. – № 2. – С. 13–18.

Скляренко Н. К. Методика формування іншомовної граматичної компетенції в учнів загальноосвітніх навчальних закладів / Н. К. Скляренко / / Іноземні мови. – 2011. – № 1. – С. 15–25.

Смоліна С. В. Методика формування іншомовної лексичної компетенції / С. В. Смоліна // Іноземні мови. – 2010. – № 4. – С. 16–23.

Тарнопольський О. Б. Методика навчання студентів вищих навчальних закладів письма англійською мовою / Тарнопольський О. Б., Кожушко С. П. – Вінниця : Нова книга, 2008. – 288 с.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.
';Copyright (c) 2018 Н. К. Скляренко, О. М. Устименко

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Передплатний індекс журналу “Іноземні мови” ISSN 1817-8510 (print) – 74235.