№ 3 (2013)

Іноземні мови

DOI: https://doi.org/10.32589/im.v0i3

Зміст

Навчання учнів загальноосвітніх навчальних закладів іншомовного письма в аспекті компетентнісного підходу PDF
Н. К. Скляренко, О. М. Устименко 3-18
Вимоги до сучасного викладача іноземних мов вищого навчального закладу PDF
Н. В. Майєр 19-24
Навчання граматики майбутніх учителів китайської мови (на матеріалі загального запитання) PDF
М. О. Сушко 25-30
Вправи для навчання майбутніх філологів ведення англомовної дискусії на основі проблемних ситуацій PDF
І. В. Зайцева 31-44
Навчання студентів магістратури англомовного професійно орієнтованого усного і писемного мовлення PDF
О. Г. Квасова 50-55
Формування соціокультурної компетентності майбутніх учителів англійської мови засобами фразеології PDF
Г. Харченко, Ю. Дем’янова 56-62
Практичне заняття з французької мови на тему “Мистецтво. Живопис” для студентів 3 курсу мовних спеціальностей PDF (Français)
І. В. Козло, О. М. Шерстюк 63-67
Урок англійської мови на тему ”Main Сities and Places of Interest in Ukraine” для учнів 11 класу загальноосвітніх навчальних закладів PDF (English)
Ю. В. Кузьменко, О. С. Андрущенко 68-72
Multimedia in Education and in Language Teaching: UK and American Experience PDF (English)
Т. О. Сень, І. Л. Джуган 45-49