DOI: https://doi.org/10.32589/im.v0i3.122351

Вправи для навчання майбутніх філологів ведення англомовної дискусії на основі проблемних ситуацій

І. В. Зайцева

Анотація


У статті представлена підсистема вправ для навчання майбутніх філологів ведення англомовної дискусії на основі проблемних ситуацій, виділено й описано етапи навчання дискусії, запропоновано відповідні групи і підгрупи вправ, наведено приклади вправ.


Ключові слова


дискусія; підсистема вправ; проблемна ситуація; інтелектуальна карта

Повний текст:

PDF

Посилання


Андронік Н.П. Навчання майбутніх учителів англомовної дискусії на основі автентичних поетичних творів: дис. ... канд. пед. наук : 13.00.01, 13.00.02 / Андронік Наталя Павлівна. – К., 2009. – 338 с.

Галанова О.А. Обучение стратегиям научной дискуссии на иностранном языке в неязыковом вузе : дис. ... канд. пед. наук : 13.00.08 / Галанова Ольга Александровна. – Пермь, 2003. – 239 c.

Гордєєва А.Й. Навчання старшокласників загальноосвітньої школи обговорення проблем англійською мовою у процесі міжкультурного спілкування: дис. ... канд. пед. наук: 13.00.02 / Гордєєва Анжела Йосипівна. – К., 2004. – 254 с.

Гордєєва А.Й. Інтелектуальна карта як засіб формування іншомовної комунікативної компетенції майбутніх філологів// Іноземні мови. – 2012. – № 4 (72). – С. 51 – 58.

Зайцева І.В. Лінгвометодичні особливості навчання майбутніх філологів англомовної дискусії на основі

проблемного методу. – К.: Вісник КНЛУ. – 2012 . – Вип. 21. – С. 39 – 47.

Пассов Е.И. Коммуникативный метод обучения иноязычному говорению: пособие для учителей иностранных языков. — 2!е изд. — М.: Просвещение, 1991. — 223 с.

Сімкова І.О. Методика навчання англомовної професійно орієнтованої дискусії студентів інженерних спеціальностей: дис ... канд. пед. наук : 13.00.02. – Сімкова Ірина Олегівна – К., 2010.– 303 с.

Скляренко Н.К. Типологія вправ в інтенсивному навчанні іноземних мов / Н.К. Скляренко // Гуманітарні аспекти лінгвістичних досліджень і методики викладання іноземних мов: Збірник наукових праць. – К.: КДППМ, 1992. – С. 9 – 14.

Топтигіна Н.М. Навчання дискусії на матеріалі художніх текстів у процесі вивчення англійської як другої іноземної мови: дис….канд. пед. наук. : 13.00.02 / Топтигіна Наталя Михайлівна – К: 2004. – 210 с.

Холодяева О. В. Развитие инициативности студентов в дискуссионных формах общения: автореф. дисс. … канд. пед. наук : 13.00.01 / О.В. Холодяева. – Елец: ЛГПУ. – 2012. – 30 с.

Черныш В. В. Обучение англоязычному чтению и аудированию с использованием аудиокниг художественных произведений (средняя общеобразовательная школа с углубленным изучением иностранных языков) : дисс. … канд. пед.наук : 13.00.02 / В. В. Черныш. – К., 2001. – 308 с.

Шевченко Т.Ю. Обучение иноязычному полилоговому общению студентов-лингвистов: автореф. дис. … канд. пед. наук: 13.00.02. Пятигорск. , 2008. – 24 с.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.
';Copyright (c) 2018 І. В. Зайцева

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Передплатний індекс журналу “Іноземні мови” ISSN 1817-8510 (print) – 74235.