DOI: https://doi.org/10.32589/im.v0i2.122359

Навчання іншомовного монологічного мовлення в аспекті компетентнісного підходу (продовження)

О. М. Устименко

Анотація


Стаття присвячена проблемі навчання іншомовного монологічного мовлення (ММ) в умовах компетентнісного підходу. Аналізуються комунікативні, психологічні та лінгвістичні характеристики ММ. Описуються складові іншомовної компетентності у ММ (КММ). Вивчаються фактори впливу на формування КММ. Обґрунтовуються етапи навчання ММ. Розглядаються вправи для формування КММ. Визначаються засоби навчання ММ і способи контролю рівня сформованості КММ.Ключові слова


іншомовне ММ; КММ; уміння; навички; знання; комунікативні здібності; етапи; вправи; засоби; контроль

Повний текст:

PDF

Посилання


Загальноєвропейські Рекомендації з мовної освіти: вивчення, викладання, оцінювання / наук. ред. укр. вид. С. Ю. Ніколаєва. – К. : Ленвіт, 2003. – 273 с.

Зимняя И. А. Психология обучения иностранным языкам в школе / И. А. Зимняя – М. : Просвещение, 1991. – 222 с. – (Б-ка учителя иностр. яз.).

Обучение речевой деятельности на английском языке в школе : пособие [для учителей] / [Скляренко Н. К., Онищенко Е. И., Захарова С. Л.]. – К. : Рад. шк., 1988. – 150 с.

Скалкин В. Л. Обучение монологическому высказыванию (на материале англ. яз.) : пособие [для учи& телей] / В. Л. Скалкин – К. : Рад. шк., 1983. – 118 с.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.
';Copyright (c) 2018 О. М. Устименко

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Передплатний індекс журналу “Іноземні мови” ISSN 1817-8510 (print) – 74235.