№ 2 (2013)

Іноземні мови

DOI: https://doi.org/10.32589/im.v0i2

Зміст

Навчання іншомовного монологічного мовлення в аспекті компетентнісного підходу (продовження) PDF
О. М. Устименко 3-12
Формування англомовної лексичної компетентності молодших школярів з використанням карт пам’яті PDF
А. Й. Гордєєва, C. Й. Кулик 13-18
Розробка тестових завдань для розвитку і контролю умінь англомовного аудіювання у вищому навчальному закладі PDF
О. Г. Квасова 19-23
Методика роботи з англомовними теленовинами на заняттях з англійської мови у вищому навчальному закладі PDF
Р. І. Вікович 24-29
Методична розробка як сучасний засіб навчання студентів мовних спеціальностей PDF
Л. В. Підько 30-34
Комп’ютерні вправи для формування та вдосконалення німецькомовної рецептивної лексичної компетенції майбутніх юристів у процесі самостійної роботи PDF
З. К. Соломко 35-42
Комплекс вправ для навчання монологічного мовлення учнів 5 класу школи з поглибленим вивченням англійської мови (продовження) PDF (English)
Ю. В. Коваленко, O. M. Устименко 55-58
Вправи для розвитку іншомовних мовленнєвих умінь студентів у сфері культурознавчого туризму PDF (Français)
Є. Ю. Мельник 59-63
Методична розробка інтегрованого уроку "Англійська мова – Інформатика" PDF (English)
Н. М. Койдан 67-72
Актуалізація мотиваційних ресурсів майбутніх філологів у процесі навчання іноземної мови PDF
Т. І. Левченко 43-46
Технология “Портфолио” в высшем профессиональном образовании PDF
С. Ю. Николаева 47-54
Використання електронних тестових завдань для контролю рівня сформованості франкомовної граматичної компетентності учнів загальноосвітніх навчальних закладів PDF
А. О. Малюх, Н. В. Майєр 64-66