DOI: https://doi.org/10.32589/im.v0i2.122362

Розробка тестових завдань для розвитку і контролю умінь англомовного аудіювання у вищому навчальному закладі

О. Г. Квасова

Анотація


У статті зроблений стислий огляд основних теоретичних засад розробки тестових завдань з аудіювання; наведені приклади тестових завдань різних форматів; пропонується алгоритм розробки тестових завдань з аудіювання, який пояснюється та ілюструється прикладами завдань.Ключові слова


тестові завдання; контроль та оцінка; аудитивні уміння

Повний текст:

PDF

Посилання


Загальноєвропейські Рекомендації з мовної освіти: вивчення, викладання, оцінювання / Науковий

редактор українського видання доктор пед. наук, проф. С.Ю. Ніколаєва. – К.: Ленвіт, 2003. –273 с.

Вікович Р. І. Методика навчання студентів мовних спеціальностей аудіювання англомовних теленовин : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.02 / Вікович Роксоляна Ігорівна ; Київ. нац. лінгв. ун-т. – К., 2012. – 21 с.

Квасова О.Г. Основи тестування іншомовних навичок і вмінь/ Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів. – К.: Ленвіт, 2009.– 119 с.

Квасова О.Г., Гнаповська Л.В. Як готувати учнів до тестування вмінь рецептивних видів мовлення//

Іноземні мови. – 2008. – № 1 . – C.10-19.

Програма з англійської мови для університетів / інститутів (п’ятирічний курс навчання). – Вінниця:

Нова книга, 2001. – 245 с.

Програма з англійської мови для професійного спілкування.– К.: Ленвіт, 2005. – 119 с.

Alderson J.C. et al. Analysing Tests of Reading and Listening in Relation to the Common European

Framework of Reference: The Experience of the Dutch CEFR Construct Project // Language Assessment

Quarterly, 3(1), 2006. – P. 3-30.

Buck, G. (2001). Assessing listening. – Cambridge: Cambridge University Press, 2001. – 274 p.

Hughes, A. Testing for Language Teachers. – Cambridge University Press, 1989. – 172 р.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.
';Copyright (c) 2018 О. Г. Квасова

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Передплатний індекс журналу “Іноземні мови” ISSN 1817-8510 (print) – 74235.