DOI: https://doi.org/10.32589/im.v0i2.122365

Комп’ютерні вправи для формування та вдосконалення німецькомовної рецептивної лексичної компетенції майбутніх юристів у процесі самостійної роботи

З. К. Соломко

Анотація


У статті розглядається підсистема комп’ютерних вправ для формування та вдосконалення професійно орієнтованої рецептивної лексичної компетенції у процесі самостійної роботи майбутніх юристів. Пропонуються етапи навчання іншомовної фахової лексики у самостійній роботі з німецької мови з використанням електронного посібника. Наводяться приклади до кожної із визначених груп і підгруп вправ, а також особливості їх реалізації у електронному посібнику.


Ключові слова


професійно орієнтована лексична компетенція; підсистема комп’ютерних вправ; електронний посібник; самостійна робота

Повний текст:

PDF

Посилання


Бим И.Л. Методика обучения иностранным языкам как наука и теория школьного учебника. – М: Русский язык, 1977. – 288 с.

Ітельсон Л.Б. Общая характеристика деятельности личности // Общая психология / Под ред. А.В.Пет! ровского, – М.: Просвещение, 1976. – 327 с.

Методика формування міжкультурної іншомовної комунікативної компетенції: Курс лекцій: [навч.-метод. посібник для студ. мовних спец. осв.-кваліф. рівня «магістр» / Бігич О.Б., Бориско Н.Ф., Борецька Г.Е. та ін. / за ред. С.Ю.Ніколаєвої – К. : Ленвіт, 2011. – 338 с.

Скляренко Н.К. Сучасні вимоги до вправ для формування іншомовних мовленнєвих навичок та вмінь // Іноземні мови сьогодні і завтра: Тези конференцій. – Тернопіль: ТДПУ ім. В. Гнатюка, 1999. – С. 96–98

Соломко З. К. Зміст та структура лексичної компетенції як складника фахової підготовки майбутніх юристів / З. К. Соломко // Вісник Київського національного лінгвістичного університету : Серія : Педагогіка та психологія. – Вип. 20. – Київ : Видавничий центр КНЛУ, 2011. – С. 80–92

Шатилов С.Ф. Методика обучения немецкому языку в средней школе: Учебное пособие. 2-е изд. – М.: Просвещение, 1986. – 223 с.

Ягельська Н.В. Зміст самостійної роботи майбутніх економістів у процесі оволодіння англійською мовою // Вісник КНЛУ. Серія: Педагогіка та психологія. – 2006. – Випуск 10. – С.148-154


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.
';Copyright (c) 2018 З. К. Соломко

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Передплатний індекс журналу “Іноземні мови” ISSN 1817-8510 (print) – 74235.